Výsledky vyhľadávania

 1. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Economics and Management Institute of the University of Economics in Bratislava. In OBADI, Saleh Mothana et al. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 1.vydanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 105-111.
  článok

  článok

 2. DRÁBIK, Henrich. Marketingové nástroje v procese prepájania akademickej sféry a hospodárskej praxe : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2018. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. PROKOP, Viktor - ODEI, Samuel A. - STEJSKAL, Jan. Propellants of University-Industry-Government Synergy: Comparative Study of Czech and Slovak Manufacturing Industries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 10, s. 987-1001.
  článok

  článok

 4. LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - ROTH, Ladislav E. Science in the trap of fraud and corruption. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 1, pp. 117-120.
  článok

  článok

 5. NESTERAK, Janusz - GRÓDEK SZOSTAK, Zofia. Cooperation between enterprises and the scientific environment in research and implementation of innovations. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 2, s. 4-10.
  článok

  článok

 6. BRAGA, Denys - VOVK, Marta. European Union technology platforms for innovation development. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 100-106 online.
  článok

  článok

 7. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band I. Hintergrund und betriebswirtschaftliche Prozessebene. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 238 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 14. ISBN 978-3-8325-4025-8. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ADAMOVSKÝ, Peter. Slovaks look to space research. In The Slovak Spectator. - Bratislava ; The Rock, 2015, 22. december 2015, [1,5 NS].
  článok

  článok

 9. MÁTEL, Andrej. Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. ISSN 1213-6204, 2015, roč. 15, č. 4, s. 5-15.
  článok

  článok

 10. VONGREJ, Marián. The Course "Economic history" as the part of the international project "Improving the quality of doctoral study and promotion of international research at the University of Economics in Bratislava". In Naukovo-doslidna robota v sistemi pidgotovki fachivciv-pedagogiv u prirodničij, technologičnij ta ekonomičnij galuzjach. Vseukrajinskaja naukovo-praktičnaja konferencija. Naukovo-doslidna robota v sistemi pidgotovki fachivciv-pedagogiv u prirodničij, technologičnij ta ekonomičnij galuzjach : materiali V. Vseukrajinskoj naukovo-praktičnoj konferenciji z mižnarodnoju učastju, 15-17 veresnja 2015 roku, Berdjans`k. - Berdjans`k : Berdjans`kij deržavnij pedagogičnij universitet, 2015, s. 187-189.
  článok

  článok