Výsledky vyhľadávania

 1. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Rectorate of the University of Economics in Bratislava. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 1, s. 107-112.
  článok

  článok

 2. MATTOŠ, Boris. Building New Paths in China - CEEC Academic & Research Cooperation: Initiatives in the Educational Cooperation of the University of Economics in Bratislava with the Zhejiang Province. In How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISBN 978-615-81063-1-3, s. 97-108.
  článok

  článok

 3. European Journal of Transformation Studies [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Tbilisi : Europe our House. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.journal-transformation.org/issues.html> ISSN 2298-0997.
  časopis

  časopis

 4. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Economics and Management Institute of the University of Economics in Bratislava. In OBADI, Saleh Mothana et al. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 1.vydanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 105-111.
  článok

  článok

 5. PROKOP, Viktor - ODEI, Samuel A. - STEJSKAL, Jan. Propellants of University-Industry-Government Synergy: Comparative Study of Czech and Slovak Manufacturing Industries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 10, s. 987-1001.
  článok

  článok

 6. DRÁBIK, Henrich. Marketingové nástroje v procese prepájania akademickej sféry a hospodárskej praxe : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2018. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. NESTERAK, Janusz - GRÓDEK SZOSTAK, Zofia. Cooperation between enterprises and the scientific environment in research and implementation of innovations. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 2, s. 4-10.
  článok

  článok

 8. LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - ROTH, Ladislav E. Science in the trap of fraud and corruption. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 1, pp. 117-120.
  článok

  článok

 9. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band I. Hintergrund und betriebswirtschaftliche Prozessebene. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 238 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 14. ISBN 978-3-8325-4025-8. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. BRAGA, Denys - VOVK, Marta. European Union technology platforms for innovation development. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 100-106 online.
  článok

  článok