Výsledky vyhľadávania

 1. BEKA, Ján. Čo naštartovalo rast súkromnej spotreby? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Apríl 2018, roč. 26, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok


 2. NEKOLOVÁ, Jana. Kam kráča (bio)potravina? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok


 3. MAJTÁN, Štefan - ŠLOSÁR, Róbert - HOJDIK, Vladimír. Teoretické prístupy štúdia spotrebiteľského správania. Aut. Vladimír Hojdik. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 714-721 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 4. VRTÍKOVÁ, Kristína. Price and income demand elasticity analysis of selected goods in Slovakia. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 500-508 online.
  článok

  článok


 5. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KOŠTA, Ján. Trendy rozhodujúcich nerovností v príjmoch starších ľudí s dopadmi na spotrebu v SR. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 500-508 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. RATINGER, Tomáš - TOMKA, Adam - BOŠKOVÁ, Iveta. Sustainable consumption of bakery products; a challenge for Czech consumers and producers. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 10, s. 447-458.
  článok

  článok


 7. HARMÁČEK, Jaromír et al. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 8, s. 988-1005.
  článok

  článok


 8. LUBYOVÁ, Martina - SODOMOVÁ, Eva. Sociálna štatistika. Recenzenti: Eva Rievajová, Pavol Baboš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 136 s. [7,04 AH]. ISBN 978-80-225-4354-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 9. BEZUS, Roman - AMELINA, Iuliia. Awareness of organic products in Dnepropetrovsk, Ukraine. In Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISSN 1336-9261, 2015, vol. 18, no. 1, s. 19-24 online.
  článok

  článok


 10. BAKOŠOVÁ, Henrieta. Nepúšťajme ryby k vode. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok