Výsledky vyhľadávania

 1. KOZOK, Martin. Technológie pre efektívnejšie využívanie zdrojov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRÁB, Ján - HARVÁNEK, Lukáš. Zhodnotenie súčasného stavu uhoľného priemyslu na Slovensku a možnosti dovozu uhli z Ruska, Ukrajiny a ďalších krajín z pohľadu záujmu slovenských ekonomických subjektov. In Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy : záverečná správa z projektu inštitucionálneho výskumu č. 1/KMO/OF/2014 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3938-8, s. 29-48.
  článok

  článok

 3. JANYÍK, Ladislav. Ropný trh ako faktor rastu a globálnych svetových nerovnováh : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2014. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. DRASTICHOVÁ, Magdaléna. Monitoring sustainable development and decoupling in the EU. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951, 2014, roč. 17, č. 3, pp. 125-140.
  článok

  článok

 5. KOVANDA, Jan. Material consumption in the Czech Republic: focus on foreign trade and raw material equivalents of imports and exports. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2013. ISSN 0322-788X, 2013, vol. 93, no. 1, s. 32-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167984/180213q1.pdf>
  článok

  článok

 6. ÁRENDÁŠ, Peter. Vanád - atraktívna investičná príležitosť. In Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2011. ISBN 978-80-554-0400-4, s. 19-23. VEGA 1/0888/11.
  článok

  článok

 7. ÁRENDÁŠ, Peter. Urán na vzostupe. In FIN STAR NET 2011 : zborník recenzovaných príspevkov z II. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : 8.-10. februára 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-4-4, s. 1-7. Dostupné na : <www.finstar.sk>
  článok

  článok

 8. PAROBEK, Ján. Globálny pohľad na využívanie dreva a pôdy vo svete. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 227-230. VEGA 1/0466/09.
  článok

  článok

 9. KUČMA, Ivan. Slovenskej polygrafii chýbajú silní a seriózni vydavatelia. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2002. ISSN 1335-4701, 24. októbra 2002, roč. 10, č. 206, s. 23.
  článok

  článok

 10. PIRŠEL, Miroslav. Dovoz a využitie ropy v SR. In IBC. International business cooperation : časopis pre podnikateľov. - Bratislava : INFORMEX, 1999, 1999, roč. 10, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok