Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2743  
Vaša otázka: Heslá = "spotreba"
 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. KAPITÁN, Peter. Mliečne alternatívy neprevládnu. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 63, (2022.
  článok

  článok

 3. HRONOVÁ, Stanislava - MAREK, Ľuboš - HINDLS, Richard. The Impact of Consumption Smoothing on the Development of the Czech Economy in the Most Recent 30 Years. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1804-8765, 2022, vol. 102, no. 1, s. 5-19.
  článok

  článok

 4. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Potraviny budú mať dlhší život. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 64, (2022.
  článok

  článok

 5. ZEZULA, Jakub. Current Features of the Electricity Markets in the European Union and Their Impacts on Power Producers. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 1, s. 87-96.
  článok

  článok

 6. BILBIIE, Florin Ovidiu - KÄNZIG, Diego R. - SURICO, Paolo. Capital and Income Inequality: An Aggregate-Demand Complementarity. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 126, no. March, s. 154-169.
  článok

  článok

 7. KUBALOVÁ, Radka - KLEPEK, Martin. Judgement Bias and Consumer Willingness to Pay: Empirical Study. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2022. ISSN 1212-415X, 2022, roč. 22, č. 1, s. 87-94.
  článok

  článok

 8. HRUŠOVSKÁ, Dana. The Impact of Product Knowledge Factors on Satisfaction and Sustainable Consumption. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 2, s. 51-59 online. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0646/20 (50%).
  článok

  článok

 9. AGARWAL, Sumit - CHUA, Yeow Hwee - SONG, Changcheng. Inflation Expectations of Households and the Upgrading Channel. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 128, no. May, s. 124-138.
  článok

  článok

 10. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Výdavky na spotrebované pohonné látky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 5, s. 21-23.
  článok

  článok