Výsledky vyhľadávania

 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii ? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  článok

  článok


 2. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [29 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 1/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [9 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [29 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BREZINA, Ivan - SEDLÁKOVÁ, Gabriela. Okružná úloha s minimalizáciou emisií s časovými oknami a heterogénnym parkom vozidiel. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4391-0, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 6. BREZOVSKÝ, Jozef. Logistika vína: bez priameho svetla. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], máj-jún 2017, roč. 12, č. 66, s. 16-17.
  článok

  článok


 7. GÚČIK, Marián - MARCIŠ, Matúš. Zmeny v štruktúre spotreby rezidentov Slovenska v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 82-94.
  článok

  článok


 8. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Do tabaku sa vkrádajú inovácie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 40-43.
  článok

  článok


 9. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Lacné nie je dobré. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 4, s. 24-26.
  článok

  článok


 10. STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína. Spoločnosť 5.0 - Ekonomika budúcnosti? Recenzovali: Juraj Sipko, Rudolf Sivák. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 172 s. [8,74 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-678-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]