Výsledky vyhľadávania

 1. STORONYANSKA, Iryna et al. Fiscal decentralization in Europe in the context of social protection development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 2. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Reviewers: Beáta Gavurová, Martina Halásková, Eva Kovářová. 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. 444 s. ISBN 978-80-248-4356-8. ISSN 1805-9104.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Práva miest a ich ochrana : decentralizácia Slovenska : Košice 1993 - Bratislava 1994 - Bratislava 2019. upravené a doplnené vydanie. Bratislava : Únia miest Slovenska : Klub primátorov miest Slovenskej republiky, 2019. 211 s. ISBN 978-80-972006-9-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. VAN LOON, Jannes - OOSTERLYNCK, Stijn - B AALBERS, Manuel. Governing Urban Development in the Low Countries: From Managerialism to Entrepreneurialism and Financialization. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 4, pp. 400-418.
  článok

  článok

 5. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. [31 s.]. ISBN 978-80-248-4330-8.
 6. NIŽŇANSKÝ, Viktor et al. Silný región = spokojný občan. Piešťany : Komunálne výskumné a poradenské centrum, [2019]. 115 s. ISBN 978-80-89983-08-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Právne postavenie zástupcu starostu obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197, 2019, roč. 14, č. 12, s. 8-14.
  článok

  článok

 8. BETLIY, Oleksandra. Fiscal Decentralization in Ukraine: Is It Run Smoothly? In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 124-137.
  článok

  článok

 9. HAJBA, Máté. No Freedom Allowed: Consolidation of Power in Hungary through Centralization. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 138-152.
  článok

  článok

 10. KOVÁČOVÁ, Simona - KOVÁČOVÁ, Natália. Legislatívne zmeny v kontexte priamej a nepriamej formy výkonu miestnej samosprávy. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 57-60.
  článok

  článok