Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 256  
Vaša otázka: Heslá = "správa podniku"
 1. EITEMAN, David K. - STONEHILL, Arthur I. - MOFFETT, Michael H. Multinational Business Finance. 15th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 633 s. ISBN 978-1-292-27008-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku II. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 147 s. ISBN 978-80-557-1834-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. PETRŮ, Naděžda - NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika. Vhled do vývoje vědeckého poznání rodinného podnikání. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Lidský kapitál a investice do vzdělání : Sborník z 23. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISBN 978-80-7408-221-4, s. 57-77 online.
  článok

  článok

 4. STEINHAUSER, Dušan - PAVELKA, Ľuboš. Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Recenzenti: Zuzana Kittová, Erika Mária Jamborová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 139 s. [8,058 AH]. ISBN 978-80-225-4804-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 5. BERK, Jonathan - DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 5th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 1181 s. ISBN 978-1-292-30415-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0749/18. Recenzenti: Pavol Kráľ, Peter Pisár. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. CD-ROM [77 s.]. VEGA 1/0749/18. ISBN 978-80-557-1784-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. GROFČÍKOVÁ, Janka. Impact of Selected Determinants of Corporate Governance of Financial Performance of Companies. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 12-23.
  článok

  článok

 8. HITT, Michael A. - IRELAND, R. Duane - HOSKISSON, Robert E. Strategic Management : Competitiveness & Globalization : Concepts and Cases. 13th Editon. Boston : CENGAGE, 2020. 444 s. ISBN 978-0-357-03363-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter. Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Studium der Betriebswirtschaft : Eine Analyse des Status Quo : (Monografie). Gutachter: Peter Markovič, Mathias R. Bauer. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2020. 171 s. [8,10 AH]. Wissenschaftsedition. ISBN 978-3-945484-20-3.
 10. BOITAN, Iustina Alina - NIŢESCU, Dan Costin. Does Corporate Governance Support Efficiency in Banking Business? Evidence from European Systemic Banks. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 5, s. 525-549.
  článok

  článok