Výsledky vyhľadávania

 1. EITEMAN, David K. - STONEHILL, Arthur I. - MOFFETT, Michael H. Multinational Business Finance. 15th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 633 s. ISBN 978-1-292-27008-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter. Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Studium der Betriebswirtschaft : Eine Analyse des Status Quo : (Monografie). Gutachter: Peter Markovič, Mathias R. Bauer. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2020. 171 s. [8,10 AH]. Wissenschaftsedition. ISBN 978-3-945484-20-3.
 3. BERK, Jonathan - DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 5th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 1181 s. ISBN 978-1292-30415-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. GROFČÍKOVÁ, Janka. Impact of Selected Determinants of Corporate Governance of Financial Performance of Companies. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 12-23.
  článok

  článok

 5. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Kritické faktory ovplyvňujúce IT Governance v podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-43 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Ciele správy informačných technológií. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 873-881 online.
  článok

  článok

 7. CIMA Risk Management (Subject P3) : StudyText. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 608 s. ISBN 978-1-78740-198-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. CIMA Financial Reporting (Subject F1) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 428 s. ISBN 978-1-78740-199-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KATKOVČIN, Maroš. Vybrané inštitúty teórie skupiny obchodných spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky (so zameraním na správu a riadenie obchodných spoločností). In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 1, s. 25-37.
  článok

  článok

 10. CIMA Strategic Management (Subject E3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 534 s. ISBN 978-1-78740-195-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]