Výsledky vyhľadávania

 1. CSACH, Kristián et al. Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 2, s. 66-74.
  článok

  článok

 2. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Kritické faktory ovplyvňujúce IT Governance v podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-43 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 3. KATKOVČIN, Maroš. Vybrané inštitúty teórie skupiny obchodných spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky (so zameraním na správu a riadenie obchodných spoločností). In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 1, s. 25-37.
  článok

  článok

 4. KAJOLA OLUGBOYEGA, Sunday - OLABISI, Jayeola - OLAYIWOLA OLATUNJI, Peter. Board Gender Diversity and Dividend Policy in Nigerian Listed Firms. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 2, s. 135-151.
  článok

  článok

 5. KOVALEV, Andrej. Prierez konceptu správy spoločností a teoretického modelu kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 279-286 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. LENTNER, Csaba et al. New Dimensions of Internal Controls in Banking after the GFC. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 176, no. 3-4, s. 38-48.
  článok

  článok

 7. Corporate Governance in MENA : Building a Framework for Competitiveness and Growth. Paris : OECD, 2019. 181 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-mena_2a6992c2-en> ISBN 978-92-64-78979-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. A Policy Maker's Guide to Privatisation. Paris : OECD, 2019. 106 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-policy-maker-s-guide-to-privatisation_ea4eff68-en> ISBN 978-92-64-60580-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. IŠTOK, Michal - DŽUGAN, Erik. Využívanie trustov a nadácií pri správe majetku: porovnanie Malty a Panamy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 3, s. 15-26.
  článok

  článok

 10. BOITAN, Iustina Alina - NIŢESCU, Dan Costin. Does Corporate Governance Support Efficiency in Banking Business? Evidence from European Systemic Banks. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 5, s. 525-549.
  článok

  článok