Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2784  
Vaša otázka: Heslá = "správa verejná"
 1. BRÁNIKOVÁ, Mária. Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 2, s. 2-13.
  článok

  článok

 2. REPÁČOVÁ, Jana et al. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2021 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. 360 s. ISBN 978-80-8186-084-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. SÝKORA, Jozef. Novela infozákona - zverejňovanie v Centrálnom registri zmlúv. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 8, s. 58-59.
  článok

  článok

 4. QUAERE 2022. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2022. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. 795 s. ISBN 978-80-87952-36-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Dostupné na : http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  Verejná správa a spoločnosť

  časopis

 7. BEBLAVÝ, Miroslav. A Conceptual Framework for Understanding and Measuring The Transparency of Public Policy. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 2, s. 95-120.
  článok

  článok

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Increasing the Interest in Public Sector Employment (The Experience from a Behavioral Intervention). In International Forum for Information Systems, Management and Social Sciences Practices. Proceedings. Proceeding of 2nd International Forum for Information Systems, Management and Social Sciences Practices -2nd : IMS:22. - [Carducci] : European International Research Academy, 2022. ISBN 978-91-88873-08-8, pp. 13-20 online. VEGA 1/0239/19, APVV 18-0435.
  článok

  článok

 9. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjpppa.fsvucm.sk/> ISSN 1339-7826.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. MURA, Ladislav. [Lukáš Cíbik: Theory and Practice of Public Budgets]. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2022. ISSN 1339-7826, 2022, vol. 9, no. 1, s. 61-63 online. Recenzia na: Teória a prax verejných rozpočtov / Lukáš Cíbik ; recenzenti: Václav Vybíhal, Ladislav Mura. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0233-2.
  článok

  článok