Výsledky vyhľadávania

 1. HAJKO, Jozef. Slovensko potrebuje nový model spolužitia s Rómami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 10-13.
  článok

  článok


 2. ŠTANGOVÁ, Nora - VÍGHOVÁ, Agneša. Riziká finančného auditu - komparácia VS versus podnikateľské subjekty. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 7-13.
  článok

  článok


 3. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Predpoklady na väčšie zainteresovanie manažmentu pri riešení riadenia. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 53-65.
  článok

  článok


 4. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Jednotky verejného sektora. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 5. OECD integrity review of Peru : enhancing public sector integrity for inclusive growth. Paris : OECD, 2017. 230 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-peru_9789264271029-en> ISBN 978-92-64-27203-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. OECD integrity review of Mexico : taking a stronger stance against corruption. Paris : OECD, 2017. 273 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico_9789264273207-en> ISBN 978-92-64-27318-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Mexico's national auditing system : strengthening accountable governance. Paris : OECD, 2017. 127 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/mexico-s-national-auditing-system_9789264264748-en> ISBN 978-92-64-26473-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. National schools of government : building civil service capacity. Paris : OECD, 2017. 119 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/national-schools-of-government_9789264268906-en> ISBN 978-92-64-26889-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Innovation skills in the public sector : building capabilities in Chile. Paris : OECD, 2017. 115 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/innovation-skills-in-the-public-sector_9789264273283-en> ISBN 978-92-64-27327-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD reviews of innovation policy: Costa Rica 2017. Paris : OECD, 2017. 167 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-costa-rica-2017_9789264271654-en> ISBN 978-92-64-27163-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]