Výsledky vyhľadávania

 1. IGNATOV, A. Entrepreneurial Innovation: The European Union Perspective. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 2, pp. 137-154.
  článok

  článok

 2. Economic Psychology. Leicester : The British Psychological Society ; Chichester : Wiley, 2018. 483 s. BPS Textbooks in Psychology. ISBN 9781118926345. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Nudge theory in action : behavioral design in policy and markets. Editor: Sherzod Abdukadirov. Cham : Palgrave Macmillan/Springer International Publishing AG, 2016. 351 s. Palgrave advances in behavioral economics. ISBN 978-3-319-31318-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. HUO, Jingjing. How nations innovate : the political economy of technological innovation affluent capitalist economies. New York : Oxford University Press, 2015. 262 s. ISBN 978-0-19-873584-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňové systémy. Recenzenti: Elena Fetisovová, Rastislav Dopiriak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 299 s. [17,89 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HZBVxZGtpX> ISBN 978-80-225-4029-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 6. BRENDEA, Gabriela. Financing behavior of romanian listed firms in adjusting to the target capital structure. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920, 2014, roč. 64, č. 4, s. 312-329.
  článok

  článok

 7. ONDREJ, Anton. Riadenie rizík v priemyselnej pobočke globálneho podniku. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 86-89.
  článok

  článok

 8. JURKOVIČ, Marek - ČAVOJOVÁ, Vladimíra - HANÁK, Róbert. Vplyv formulácie problému na mieru podliehania zaujatostiam - príklad na Wasonovej selekčnej úlohe. In Kognitivní věda a umělý život II : kolektivní monografie. - Opava : Slezká univerzita v Opavě, Ústav informatiky, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, s. 101-105. VEGA 2/0064/13.
  článok

  článok

 9. HINDRIKS, Jean - MYLES, Gareth D. Intermediate public economics. 2nd ed. Cambridge : The MIT Press, 2013. 980 s. ISBN 978-0-262-01869-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 10. The Cambridge handbook of psychology and economic behaviour. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 565 s. ISBN 978-1-107-65415-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]