Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 264  
Vaša otázka: Heslá = "spravodlivosť"
 1. DANKOVÁ, Katarína et al. Fairness Concerns and Job Assignment to Positions With Different Surplus. In Southern Economic Journal. - Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 2325-8012, 2022, vol. 88, no. 4, pp. 1490-1516 online.
  článok

  článok

 2. CHOMSKY, Noam - WATERSTONE, Marv. Consequences of Capitalism : Manufacturing Discontent and Resistance. 1st Edition. London : Hamish Hamilton, 2021. 388 s. ISBN 978-0-241-48261-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. KILLINGER, Kerry - KILLINGER, Linda. Nothing is Too Big to Fail : How the Last Financial Crisis Informs Today. 1st Edition. New York : RosettaBooks, 2021. 560 s. ISBN 978-1-9481-2276-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. SULPHEY, M.M. - ALANZI, Awad Ali - KLEPEK, Martin. Development and Standardization of a Tool to Measure Knowledge of Labour Laws among Employees. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 4, pp. 86-104.
  článok

  článok

 5. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-11] online. VEGA č. 1/0356/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 6. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Tranzitívna spravodlivosť a ochrana ľudských práv (štúdia na príklade Juhoafrickej komisie pravdy a zmierenia). In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 4. júna 2021 = Proceedings of an International Scientific Conference Held Online June 4, 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404, s. 157-161 online.
  článok

  článok

 7. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-7998-1188-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Spravodlivý trest. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 4, s. 281-296.
  článok

  článok

 9. RANGL, Jakub. Povaha práva v teórii a praxi. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 4, s. 297-310.
  článok

  článok

 10. TÓTH, Oskár. Relativita sociálnej spravodlivosti ako základného princípu sociálnej politiky štátu. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 2, s. 98-109.
  článok

  článok