Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 296  
Vaša otázka: Heslá = "sprostredkovatelia"
 1. SEBESTYÉN, František - HAJDUOVÁ, Zuzana. Výskum optimalizácie procesu predaja služby cez sprostredkovateľské spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 105-111. VEGA 1/0109/24.
  článok

  článok

 2. WINKLER, Martin. Specificities of the Legal Regulation of the Financial Intermediation in the Bank Deposit Sector in the Slovak Republic. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. "Law in Business of Selected Member States of the European Union" : Conference Proceedings. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2254-8. ISSN 2571-4082, pp. 118-130.
  článok

  článok

 3. KROPAJ, Marián - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Know-how a tvorba sietí subordinovaných subjektov vykonávajúcich finančné sprostredkovanie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023. ISSN 1339-5564, 2023, roč. 27, č. 2, s. 6-12.
  článok

  článok

 4. VETERNÍKOVÁ, Mária. Konkurz ako dôvod na zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 173-175.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Finančný manažment v zdravotníckych zariadeniach. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 11-12.
  článok

  článok

 6. SIDAK, Mykola - SLEZÁKOVÁ, Andrea - FILIP, Stanislav. Legislation on the Distribution of Financial Services in Selected EU Member States and the Innovative Way of Financial Intermediation in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. ISBN 978-3-031-27506-7. ISSN 2198-4190 (electronic), pp. 277-299.
  článok

  článok

 7. SLEZÁKOVÁ, Andrea - HAJNIŠOVÁ, Edita - MIKLOŠ, Peter. Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. Recenzenti: Mikuláš Sidak, Karel Marek, Lucie Josková, Veronika Užáková, Adam Nádaský. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 180 s. ISBN 978-80-571-0589-3.
 8. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajúcej činnosť samostatného finančného agenta. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 32-53.
  článok

  článok

 9. WINKLER, Martin. Právna úprava distribúcie finančných služieb v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov a jej aktuálne otázky. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 117-140.
  článok

  článok

 10. SZABÓ, Jakub. Diversity of the European Systems of Financial Intermediation. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 327-334 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.