Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 289  
Vaša otázka: Heslá = "sprostredkovatelia"
 1. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Finančný manažment v zdravotníckych zariadeniach. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 11-12.
  článok

  článok

 2. HOCMAN, František. Two-Sided Platforms – Theoretical View of Driving Force of Economic Growth. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2022 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4978-3, s. [1-6]. APVV-20-0338.
  článok

  článok

 3. SZABÓ, Jakub. Diversity of the European Systems of Financial Intermediation. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 327-334 online.
  článok

  článok

 4. SLEZÁKOVÁ, Andrea - VETERNÍKOVÁ, Mária. Regulation of the Legal Institute of Trustworthiness in the Financial Intermediation Act and Challenges for Application Practice: Evidence from Slovakia. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. Law in Business of Selected Member States of the European Union : Proceedings of the 14th International Scientific Conference, November 3-4, 2022. - Praha : TROAS, 2022. ISBN 978-80-88055-14-3. ISSN 2571-4082, pp. 99-111.
  článok

  článok

 5. SEBESTYÉN, František - HAJDUOVÁ, Zuzana. Success of Financial Agents Due to Age Structure. In RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2022 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2022. ISBN 978-80-245-2466-5, s. 645-655. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 6. GAJDOVÁ, Denisa. Facilitator as an Important Determinant of Entrepreneurial Competitiveness Within Cluster. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production III. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0180-3, pp. 39-45. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 7. TICHÝ, Miroslav. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 18-20.
  článok

  článok

 8. SLEZÁKOVÁ, Andrea - JEDINÁK, Peter. Distribution of Financial Services at Distance Performed by Independent Financial Agents. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. Law in Business of Selected Member States of the European Union : Proceedings of the 13th International Scientific Conference. - Praha : TROAS, 2021. ISBN 978-80-88055-12-9. ISSN 2571-4082, pp. 121-134 online.
  článok

  článok

 9. HOLUB, Dušan. [Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár.]. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISSN 1339-3995, 2021, roč. 9, č. 1, s. 130-131 online. Recenzia na: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár / Andrea Slezáková / Jana Šimonová Peter Jedinák a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0193-2.
  článok

  článok

 10. VETERNÍKOVÁ, Mária. [O finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve] : [komentár]. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISSN 1336-6912, 2021, roč. 40, č. 2, s. 243-245. Recenzia na: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár / Andrea Slezáková / Jana Šimonová Peter Jedinák a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0193-2.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.