Výsledky vyhľadávania

 1. LISÝ, Ján. Kríza liberalizmu a cesta k zániku neoliberalizmu? In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 135-141 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. ZELEŇÁK, Karol. Aktuálny vývoj trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, December 2018, roč. 26, č. 6, s. 12-16.
  článok

  článok

 3. NEMEC, Marián. Menová, finančná a fiškálna stabilita - nová hospodárskopolitická trilema? In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Martin. A Balanced Approach to Monetary Policy. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 1, s. 32-41 online.
  článok

  článok

 5. LIETAER, Bernard et al. Peniaze a udržateľnosť: chýbajúce prepojenie : správa Európskej pobočky Rímskeho klubu pre Finance Watch a World Business Academy. Preklad: Janka Káčerová, Marek Káčer, Martin Alexy. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2016. 243 s. [11,53 AH]. ISBN 978-80-8153-049-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BIKÁR, Miloš. Vplyv menových politík centrálnych bánk na finančné trhy a ceny aktív. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 52-58. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 7. KOČNER, Marián - ŠABÍKOVÁ, Ingrid - TURUK, Igor. Impact of Financial Market Regulation on Decision-Making of Economic Agents. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific geoconference on ecology, economics, education and legislation. SGEM 2016 : conference proceedings : 16th international multidisciplinary scientific geoconference on ecology, economics, education and legislation, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-67-4. ISSN 1314-2704, pp. 263-272. [VEGA] 1/0694/15, [VEGA] 1/0776/16.
  článok

  článok

 8. PLOJHAR, Miroslav. Proč nebrat sázky na neúspěch QE v Evropě? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 3, s. 30-31.
  článok

  článok

 9. NEMEC, Marián. Hľadanie optimálneho vzťahu menovej a finančnej stability. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1-9 online. VEGA 1/0326/15 "Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora – spoločný postup versus individuálne riešenia".
  článok

  článok

 10. DRUTAROVSKÁ, Jana. Bitcoin ako hrozba pre finančné trhy. In Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0677-1, s. 136-145.
  článok

  článok