Výsledky vyhľadávania

 1. ZELEŇÁK, Karol. Aktuálny vývoj trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, December 2018, roč. 26, č. 6, s. 12-16.
  článok

  článok


 2. HUDEC, Martin. A Balanced Approach to Monetary Policy. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne [elektronický zdroj]. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 1, s. 32-41 online.
  článok

  článok


 3. NEMEC, Marián. Menová, finančná a fiškálna stabilita - nová hospodárskopolitická trilema? In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok


 4. BIKÁR, Miloš. Vplyv menových politík centrálnych bánk na finančné trhy a ceny aktív. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 52-58. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 5. LIETAER, Bernard et al. Peniaze a udržateľnosť: chýbajúce prepojenie : správa Európskej pobočky Rímskeho klubu pre Finance Watch a World Business Academy. Preklad: Janka Káčerová, Marek Káčer, Martin Alexy. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2016. 243 s. [11,53 AH]. ISBN 978-80-8153-049-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PLOJHAR, Miroslav. Proč nebrat sázky na neúspěch QE v Evropě? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 3, s. 30-31.
  článok

  článok


 7. NEMEC, Marián. Hľadanie optimálneho vzťahu menovej a finančnej stability. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1-9 online. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok


 8. DRUTAROVSKÁ, Jana. Bitcoin ako hrozba pre finančné trhy. In Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0677-1, s. 136-145.
  článok

  článok


 9. SULEJMANI, Dagmar. Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie ako základnej podmienky pre fungovanie poistného trhu. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 241-249 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. JAKUBÍK, Petr. Jak krize změnila vnímání systémového rizika? In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok