Výsledky vyhľadávania

 1. GROFČÍKOVÁ, Janka. Impact of Selected Determinants of Corporate Governance of Financial Performance of Companies. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 12-23.
  článok

  článok

 2. MUNTEAN, Cristina. Proč pěstovat svoji osobní značku? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 6, s. 22-23.
  článok

  článok

 3. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - HLAVATÝ, Ivan. Implementácia systémov manažérstva ako súčasť rozvoja organizácie. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48-57 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. LUŠTICKÝ, Martin. Role Stakeholders v modelu konkurenceschopnosti turistické destinace. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISSN 2464-7217, 2019, roč. 16, č. 1, s. 18-28.
  článok

  článok

 5. MATTYAŠOVSKÁ, Jitka - TUČKOVÁ, Zuzana. Stakeholders from the Perspective of Strategic Planning in Tourism. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 194-203.
  článok

  článok

 6. JANOŠKOVÁ, Katarína. Podnikateľská etika. Recenzenti: Helena Janotová, Jana Klieštiková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 113 s. ISBN 978-80-554-1538-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketing ako nástroj podpory starostlivosti o zdravie. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 302-312 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 8. HIEU, Vu Minh - RAŠOVSKÁ, Ida. A Proposed Model on Stakeholders Impacting on Destination Management as Mediator to Achieve Sustainable Tourism Development. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018. ISSN 1805-0603, 2018, č. 1, s. 90-102.
  článok

  článok

 9. KRBOVÁ, Jana. Moderní management ve veřejné správě : nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 143 s. ISBN 978-80-7552-744-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BOGDANOVSKÁ, Gabriela. Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 2, s. 41-45.
  článok

  článok