Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 487  
Vaša otázka: Heslá = "starnutie populácie"
 1. RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : 23. a 24. listopad 2023. 1. vydání. Praha ; Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. [626 s.]. Dostupné na : <https://relik.vse.cz/2023/sbornik/cz/toc.html> ISBN 978-80-245-2499-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SOUKUPOVÁ, Nikola - KOCOURKOVÁ, Markéta - KLICNAROVÁ, Jana. Efficiency Analysis of EU Member States in the Context of Population Aging. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 10, s. 646-666.
  článok

  článok

 3. POSPÍŠILOVÁ, Pavlína - KALENDA, Soňa. The Role of Social Work in the Process of Implementing Active Ageing Policy in the Czech Republic: Content Analysis of Strategic Documents. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 64-80.
  článok

  článok

 4. KRIŠKOVÁ, Veronika. Zmeny v štruktúrach obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítaní. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 30-49.
  článok

  článok

 5. ÓVÁRI, Kristián - KOČIŠ, Martin. Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 5-29.
  článok

  článok

 6. SIKA, Peter. Starnutie ako príležitosť pre hospodársky rast a inovácie v Slovenskej republike. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2022 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. - 11. novembra 2022, Trenčín, Slovenská republika. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2023. ISBN 978-80-8075-985-8, s. 231-238. VEGA 1/0226/23.
  článok

  článok

 7. SAKOWSKI, Ariane. On the Relationship between Nurse Motivation and Patient Satisfaction in Hospitals. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5057-4, s. 96-102.
  článok

  článok

 8. SIKA, Peter. Availability of Social Services in the Slovak Republic in the Context of Population Aging. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 99th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin ; Koprivnica : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North, 2023. ISSN 1849-7543, p. 2.
  článok

  článok

 9. SIKA, Peter. Availability of Social Services in the Slovak Republic in the Context of Population Aging. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 99th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin ; Koprivnica : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North, 2023. ISSN 1849-7535, pp. 21-28. VEGA 1/0226/23, VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 10. PONGRÁCZ, Eva et al. Factors of Changes in the Demographic Profile of the Society. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2023, vol. 11, no. 1, pp. 107-127. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.