Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 472  
Vaša otázka: Heslá = "starnutie populácie"
 1. SIXTA, Jaroslav - ŠAFR, Karel. Productive Population and Czech Economy by 2060. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1804-8765, 2022, vol. 102, no. 1, s. 20-34.
  článok

  článok

 2. ŠPROCHA, Branislav - FITALOVÁ, Anna. Neskorá plodnosť na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 1, s. 26-52.
  článok

  článok

 3. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Active Ageing Index as a Tool for Country Assessment and Comparison: The Case of the Czech Republic and Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 2, s. 168-185.
  článok

  článok

 4. KAŠČÁKOVÁ, Alena et al. Možnosti využitia kompozitného indexu v oblasti poskytovania sociálnych služieb. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022. ISSN 1336-7420, 2022, roč. 18, č. 1, s. 30-58.
  článok

  článok

 5. BARTEK, Jozef. Employment Potential Value of Older People in the Countries of European Union 28. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2022. ISSN 1336-3727, 2022, roč. 20, č. 1, s. 5-11.
  článok

  článok

 6. ŠTULLER, Pavol. Age Management Application and its Anticipated Advantages in the Slovak Republic. In EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 518-529 online.
  článok

  článok

 7. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Starnutie slovenskej populácie vo väzbe na verejné výdavky na dôchodky. In Sociální politika 2021: Koronavirus jako impuls ke změnám. Mezinárodní konference. Sociální politika 2021: Koronavirus jako impuls ke změnám : sborník vědeckých textů. - Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2451-1, s. 88-99 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 8. SIKA, Peter. Challenges and Opportunities Related to Aging Policy to Ensure Economic Growth and Innovation in the Slovak Republic. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, p. 5 online.
  článok

  článok

 9. SOTÁKOVÁ, Kamila. Demografická zmena na Slovensku a jej vplyv na striebornú ekonomiku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 13-21 online.
  článok

  článok

 10. MIHALČOVÁ, Bohuslava - BARKÓCIOVÁ, Miroslava - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Megatrend 2020-2030 - starnutie populácie a niektoré jeho dôsledky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 4-12 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.