Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 125  
Vaša otázka: Heslá = "starostlivosť o deti"
 1. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Rodičovský príspevok - zmena. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 3-4, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Dlhodobá choroba dieťaťa. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 1, s. 63-68.
  článok

  článok

 3. BARVÍKOVÁ, Jana - POLONCYOVÁ, Jana. Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 1, s. 2-10.
  článok

  článok

 4. TOVARYŠOVÁ, Karolína - ŘEZÁČ, Karel. Postoje sociálních pracovníků k odlišnosti příbuzenských a nepříbuzenských pěstounů. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 3, s. 40-58.
  článok

  článok

 5. LACKO, Miloš. Sociálnoprávne inštitúty podpory starostlivosti zamestnaného rodiča o dieťa. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2022. ISSN 1339-5467, 2022, roč. 10, č. 3, s. 96-124.
  článok

  článok

 6. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 4, s. 16-20.
  článok

  článok

 7. HON, Filip - KADLECOVÁ, Michaela - LANGHAMROVÁ, Jitka. Ekonomická aktivita a sladění rodinného života s prací pohledem výsledků VŠPS 2018. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 66-85.
  článok

  článok

 8. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Otec a materské od 1. mája 2021. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 9-10, s. 19-32.
  článok

  článok

 9. KOČIŠ, Juraj. Osobitne chránení zamestnanci. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 11, s. 76-111.
  článok

  článok

 10. KAPLAN, Daniel. Children's Interactions with Public Space: Observing Children's Experienced Affordances in a Housing Estate in Brno, Czechia. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 4, s. 323-346.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.