Výsledky vyhľadávania

 1. TRAGALOVÁ, Dagmar. Rodičovská dohoda - schválená súdom verzus uzatvorená v mediácii. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 2, s. 79-88.
  článok

  článok

 2. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 4, s. 16-20.
  článok

  článok

 3. HON, Filip - KADLECOVÁ, Michaela - LANGHAMROVÁ, Jitka. Ekonomická aktivita a sladění rodinného života s prací pohledem výsledků VŠPS 2018. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 66-85.
  článok

  článok

 4. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Otec a materské od 1. mája 2021. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 9-10, s. 19-32.
  článok

  článok

 5. KOČIŠ, Juraj. Osobitne chránení zamestnanci. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 11, s. 76-111.
  článok

  článok

 6. CINGELOVÁ, Zuzana. Zmeny v zákonníku práce 2020. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 3, s. 3-6.
  článok

  článok

 7. Laci a Lucia Kossárovci: Pre lepší štart do života. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jar, s. 52-53.
  článok

  článok

 8. POVAŽANOVÁ, Mariana - NEDELOVÁ, Gabriela. (Ne)súlad medzi skutočným a preferovaným množstvom času, ktorý venujú práci muži a ženy na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISSN 1335-7069, 2020, roč. 21, č. 2, s. 94-112.
  článok

  článok

 9. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : materské školy : základné školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ONDREJKOVÁ, Anna. Aktivity proti násiliu na deťoch na internete. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 205-216 online.
  článok

  článok