Výsledky vyhľadávania

 1. PRUŽINSKÝ, Michal. Customers´ Motivation through Personal Sales with Good Grooming. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 433-437.
  článok

  článok


 2. DANIŠOVÁ, Marcela. Zrejme robíte content marketing podľa starých pravidiel! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 68-70.
  článok

  článok


 3. TEPLICKÁ, Katarína. Princípy starostlivosti o zákazníka a ich vplyv na tvorbu zisku podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 1, s. 24-32.
  článok

  článok


 4. HAGAROVÁ, Ráchel. Youstice - riešenie spotrebiteľských sporov modernou cestou. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 182-183. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 5. VOTRUBOVÁ, Andrea. Ako urobiť dojem a neprísť o zákazníka? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 11-12, č. 32, (2016.
  článok

  článok


 6. KLÁNOVÁ, Eva. Lojalitu si musíte zaslúžiť. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 1, s. 14.
  článok

  článok


 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Customer strategies as a tool of loyalty. In Knowledge – Economy – Society. Knowledge – Economy – Society : reorientation of paradigms and concepts of management in the contemporary economy. - Cracow : University of Economics, Cracow, 2015. ISBN 978-83-65173-30-0, p. 449-456. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 8. KYSELICA, Ivan. Ako správne na konzultačný predaj? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014, 2014, roč. 6, č. 2, s. 54-55.
  článok

  článok


 9. KONČITÍKOVÁ, Gabriela - CULÍK, Tomáš. A Satisfied customer as the highest goal for business and the mightiest tool of competitiveness. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 2, s. 35-47.
  článok

  článok


 10. KALAŠOVÁ, Jana. Content marketing. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 9, s. 16-17.
  článok

  článok