Výsledky vyhľadávania

 1. PRŮŠA, Ladislav. Kdo zabezpečí péči o naše seniory. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 1, s. 5-18.
  článok

  článok

 2. European Journal of Social Work : The International Forum for the Social Professions. London : Taylor & Francis. 6x ročne. ISSN 1369-1457. Dostupné na : http://www.tandfonline.com/pricing/journal/cesw
  časopis

  časopis

 3. Statistical Handbook of Japan 2018. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2018. 195 s. Dostupné na : <http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm> ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PORUBANOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik. Planning Methods and Their Use in the Achievement of the Quality of Civil Population. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 94-103 online.
  článok

  článok

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PAVLOV, Peter. Vplyv vybraných aspektov neurovedy na kvalitu života seniorov. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 226-236 online. APVV-17-0564, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. MOLINUEVO, Daniel. Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé, neziskové i ziskové. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 2, s. 24-30.
  článok

  článok

 7. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Międzynarodową konferencję naukową. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi : Międzynarodową konferencję naukową. Reviewers: Ursula Domžal, Zbigniew K. Domžal ... [et al.]. Wydanie pierwsze. Łodž : Wydawnictwo UNS w Łodzi, 2018. online 218 s. ISBN 978-83-64838-23-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. TICHÝ, Miroslav. Zvýšenie príspevkov na kompenzáciu ŤZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 42-44.
  článok

  článok

 9. MASÁROVÁ, Tatiana. The State Social Support Instrument Tools within the Life of a Migrant. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 4, s. 27-31.
  článok

  článok

 10. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(963-1456). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  elektronická kniha

  elektronická kniha