Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 10  
Vaša otázka: Heslá = "statky hospodárske"
 1. KARAS, Martin. Sociálna ekonomika: teoretické východiská a základné argumenty. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 281-285 online.
  článok

  článok

 2. DARMO, Ľubomír. Priame zahraničné investície: substitút alebo komplement zahraničného obchodu? In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-8].
  článok

  článok

 3. REHÁK, Štefan. Ekonómia znalostí v priestore a čase. Teoretický prehľad. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 12-32. APVV-0230-07.
  článok

  článok

 4. DRÁBEKOVÁ, Mária. Zdravotníctvo ako súčasť národného hospodárstva. In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 24-28.
  článok

  článok

 5. OECD codes of liberalisation of capital movements and of current invisible operations : user's guide 2007. Paris : OECD, 2007. 129 s. ISBN 978-92-64-03556-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. LIŠKA, Václav. Makroekonomie. Praha : Professional Publishing, 2002. 554 s. ISBN 80-86419-27-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. LISÝ, Ján et al. Ekonómia : všeobecná ekonomická teória. 4. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002. 507 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-35-1. [Počet ex. : 7, z toho voľných 6, prezenčne 1]
 8. ŘEZNÍK, Jiří. Ekonomická analýza příležitostí: časový a prostorový aspekt : Prolegomena k teoretickému zkoumání. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, 1997. 196 s. Ekonomika-obchod-finance. ISBN 80-85780-87-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. REITER, G. Organizace reklamy v marketingu investičních statků. In Marketing & komunikace, 1995, roč. 6, č. 2, s. 21-23.
  článok

  článok

 10. KAMENÍČKOVÁ, Věra. Principy financování obecných rozpočtů. In Národní hospodářství, 1993, č. 5, s. 9-12.
  článok

  článok  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.