Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 15  
Vaša otázka: Heslá = "statky súkromné"
 1. STIGLITZ, Joseph E. - ROSENGARD, Jay K. Economics of the public sector. 4th ed. New York : W. W. Norton & Company, 2015. 923 s. ISBN 978-0-393-93709-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 2. REHÁK, Štefan. Ekonómia znalostí v priestore a čase. Teoretický prehľad. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 12-32. APVV-0230-07.
  článok

  článok

 3. KLIMIKOVÁ, Mária. Privátne bankovníctvo : nové trendy v službách pre klientov privátneho bankovníctva na Slovensku. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2009. ISSN 1335-5813, Zima 2009, roč. 9, č. 4, s. 96-100.
  článok

  článok

 4. PECHOVÁ, Michaela. Zdravotná starostlivosť a teória verejnej voľby. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-7].
  článok

  článok

 5. VALIŠOVÁ, Daša. Vymedzenie charakteru vzdelávania a jeho význam v otázke financovania. In Generácia 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. Generácia 2007 : vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na Slovensku 16. novembra 2007. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2402-5.
  článok

  článok

 6. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktualiz. vyd. Praha : Ekopress, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha : EKOPRESS, 2002. 264 s. ISBN 80-86119-60-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 8. FEDOROWICZ, Zdzislaw. Podstawy teorii finansów. Warszawa : Poltext, 1999. 166 s. Szkola Glówna Handlowa, Studia Finansowo-Bankowe. ISBN 83-85366-13-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - ORIVSKÁ, Marta. Teoretické aspekty analýzy verejných statkov a niektoré implikácie pre hospodársku politiku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. ISSN 0032-3233, 1998, roč. 46, č. 2, s. 265-275.
  kniha

  kniha

 10. Environmental Economics and Policy : Selected Classical Readings. 1. ed. Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1996. 224 s. ISBN 80-902168-1-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.