Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 823  
Vaša otázka: Heslá = "strany politické"
 1. ONDRUŠKA, Michal. Nestabilita straníckeho systému Slovenskej republiky. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 130-155.
  článok

  článok

 2. VITEKOVÁ, Lucia - VÁCLAVIKOVÁ, Ivana. Psychological Aspects of Political Choices: Focus on Cognition, Decision-Making Styles, and Emotions in Voting Behaviour. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2022. ISSN 1335-9096, 2022, vol. 22, no. 1, s. 25-47.
  článok

  článok

 3. KUBĚNKOVÁ, Dana. Electoral Success of ĽSNS: The Role of Education in the Spatial Context. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 266-276 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 4. AUGUSTÍN, Michael. Polarita straníckeho systému a stranícka rekompozícia vo Francúzsku po roku 2017: návrat politického stredu. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 74-104 online.
  článok

  článok

 5. PATÉ, Magdaléna. Voľby do spolkového snemu v Nemecku 2021. Vplyv pandémie na jazyk volebných programov. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 119-126 online.
  článok

  článok

 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Strany zelených vo švajčiarskom straníckom systéme. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 2, s. 119-135 online.
  článok

  článok

 7. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBĚNKOVÁ, Dana. A Rose by Another Name Would Smell the Same: Hidden Potential of Antisystem Parties in Slovakia? In 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2022. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4, s. 455-462 online. VEGA 1/0683/21.
  článok

  článok

 8. KUCHARČÍK, Rudolf. Národný front / Národné združenie na politickej mape Francúzska po prezidentských voľbách 2002. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 208-215 online.
  článok

  článok

 9. CSÁNYI, Peter. Hungarian Parliamentary Elections 2022. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 59-65 online. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Meniace sa preferencie pred voľbami do Bundestagu. Bude ľavicová vláda? In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 14.9.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102424>
  článok

  článok