Výsledky vyhľadávania

 1. CIBUĽA, Adam. Direction and Principles of Foreign Policy of China: Xi Jinping`s Vision. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 74-82 online.
  článok

  článok

 2. NAXERA, Vladimír - KRČÁL, Petr. Oslavy výročí Slovenského národního povstání jako platforma pro vytváření obrazů nepřátel. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 1, s. 5-20.
  článok

  článok

 3. MELUŠOVÁ, Elena. Národná identita v prejavoch pravice vo Francúzsku. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 91-97 CD ROM.
  článok

  článok

 4. MAŠKARINEC, Pavel - NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře : vybraná témata výzkumu politického stranictví. 1. vydání. Praha : Academia, 2020. 207 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. The Rise of Anti-System Movement in Lagging Regions – Case of Slovakia. In 7th Central European Conference on Regional Science. Conference. Conference Proceedings of the 7th Central European Conference on Regional Science (CERS) : Flows of Resources in the Regional Economy in the Age of Digitalisation. - Pécs : European Regional Science Association, 2020. ISBN 978-615-5949-07-4, pp. 34-45. VEGA V-19-147-00.
  článok

  článok

 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Metafora vojny v jazyku politiky. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 59-69 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 7. DULEBOVÁ, Irina - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Kuľturno - istoričeskaja pamjať v mediadiskurse slovackich pravych ekstremistov. In Jazyk v koordinatach massmedia, etiki i prava. Medialingvistika : Jazyk v koordinatach massmedia, etiki i prava. Materialy 4. meždunarodnoj naučnoj konferencii. - Sankt-Peterburg : Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2020. ISBN 978-5-00110-188-8, s. 75-80 online. VEGA 1/0344/20.
  článok

  článok

 8. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Kommunikationsstrategien der slowakischen Rechtsextremisten. Gutachter: Lívia Adamcová, Katarína Seresová. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač GmbH, 2020. 171 s. [10,73]. Politica, Band 120. VEGA 1/0344/20. ISBN 978-3-339-11598-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BEŇOVÁ, Zuzana. Komparácia významu témy migrácie v predpolebnom programe vybranej politickej strany v roku 2016 a 2020. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 3, s. 292-309 online.
  článok

  článok

 10. CSÁNYI, Peter. The 2020 Parliamentary Election In Slovakia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 74-82 online.
  článok

  článok