Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. EL Lenguaje político en España en el siglo XXI. el lenguaje y la retórica de los partidos políticos catalanes. In Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17. Conferencia Internacional. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17 : Conferencia Internacional, Pécs, 7-11 de mayo de 2018. - Pécs : Publikon Kiadó, 2019. ISSN 1785-7716, pp. 247-258. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav - MATYTSINA, Marina Stanislavovna. Vojenský slovník v komunikácii pravicových extrémistov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 195-201 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. KEREKEŠ, Daniel - PINK, Michal - ŠEDO, Jakub. Slovenské stranické zemětřesení 2016. Pomohla by malá volební reforma? In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 1, s. 64-83.
  článok

  článok

 4. PRZYBYLA, Vojtěch. Vliv vybraných demografických charakteristik na volební chování na Slovensku v meziválečném období. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 181-199.
  článok

  článok

 5. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. Priestorová koncentrácia anti-systémovej strany v regiónoch Slovenska. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 781-785 online.
  článok

  článok

 6. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Jazyk politických hesiel na Kube. In Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. - Plzeň : Nakladatelství Fraus. ISSN 1210-0811, 2019, roč. 62, č. 2, s. 19-28.
  článok

  článok

 7. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei : Eine neue Perspektive. Gutachter: Irena Zavrl, Peter Markovič. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 212 s. [14,01 AH ]. Politica, Band 119. ISBN 978-3-339-11192-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠTEFANČÍK, Radoslav - HVASTA, Miloslav. Jazyk pravicového extrémizmu. Posudzovatelia: Irina Dulebová, Tomáš Koziak. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 268 s. [17,44 AH]. KEGA 015EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4642-3.
 9. Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Reviewer: Oľga Gyárfášová. Bratislava : Institute for Public Affairs ; Praha : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. online 267 s. ISBN 978-80-89345-72-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ADAMICKÁ, Monika. Židia na Slovensku po druhej svetovej vojne. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 946-955.
  článok

  článok