Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 119  
Vaša otázka: Heslá = "strany vládne"
 1. CSÁNYI, Peter. Hungarian Parliamentary Elections 2022. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 59-65 online. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. Meniace sa preferencie pred voľbami do Bundestagu. Bude ľavicová vláda? In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 14.9.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102424>
  článok

  článok

 3. TOMEČKOVÁ, Lenka. Zahraničnopolitický rozmer inštrumentalizácie tureckej diaspóry v západnej Európe. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 73-97 online.
  článok

  článok

 4. CSÁNYI, Peter. Review of Slovak Political Development in 2019. In Central and Eastern European Countries in 2019. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-21-0, pp. 90-96 online.
  článok

  článok

 5. BRUNNEROVÁ, Olga. Nové politické strany napříč Evropou: volební úspěch nových politických stran v dvaceti osmi evropských demokraciích. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 3, s. 112-141.
  článok

  článok

 6. ONDRIA, Peter - MALOVEC, Rastislav. Fenomén politickej kultúry a jeho podoba na príklade Poľskej republiky. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 3, s. 213-240.
  článok

  článok

 7. ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské parlamentní volby 2017: Začátek éry Sebastiana Kurze. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1212-7817, 2018, roč. 20, č. 2, s. 86-123.
  článok

  článok

 8. FILIPEC, Ondřej - GARAJ, Michal - MIHALIK, Jaroslav. Ako komunikuje pravica: komunikačné aktivity vybraných (krajne) pravicových politických strán v Českej republike a na Slovensku pred parlamentnými voľbami v rokoch 2016 a 2017. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 3, s. 183-212.
  článok

  článok

 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Lingvistická analýza politických komunikátov na Kube. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 417-425. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 10. MAIER, Tomas. Jazyk reálného socialismu československých oficiálních míst a komunistických novinářů v přeměnách roku 1989. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 336-343.
  článok

  článok