Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena - DOROCÁKOVÁ, Michaela - LINNERTOVÁ, Dagmar. Two Investment Options for Bearish ETF Investors: Inverse ETF and Shorting ETF. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In International Journal of Financial Studies : international, peer-reviewed, scholarly open access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, june 2019, vol. 7, no. 2, pp. [1-14]. VEGA 1/0009/17, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. ZHENG-ZHENG, LI et al. Can Foreign Direct Investment Promote Exports in Slovakia? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 2, s. 135-156.
  článok

  článok

 3. EVANS, Carig - VAN VUUREN, Gary. Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 1, s. 239-257.
  článok

  článok

 4. MARKOVÁ, Jana - ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Vliv přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance Chorvatska a Slovinska. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 5. PILCH, Ctibor. Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 6. BELANOVÁ, Katarína. Evaluation of SMEs Finance in the Slovak Republic from the Perspective of Selected Domestic and Foreign Initiatives. In Journal Association 1901 Sepike. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE. ISSN 2372-7438, 2019, no. 23, pp. 25-31.
  článok

  článok

 7. HÁJEK, Oldřich et al. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 113-132.
  článok

  článok

 8. TSEBENKO, Nataliya. Investment Project of the World Bank in the Field of Industrial Infrastructure of Ukraine. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2019. ISSN 1338-0494, 2019, vol. 11, no. 1, s. 7-11.
  článok

  článok

 9. BEČKA, Michal. Alternatívne investovanie. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 62-77.
  článok

  článok

 10. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Spillovers and European Union Regional Innovation Activities. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2019, vol. 27, no. 3, pp. 815-834 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok