Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. Pasce, ktoré hrozia rodinným podnikom. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 3/2012, roč. 17, zoš. 66, s. 16-17.
  článok

  článok

 3. Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : WTC-Macro Enviro. 4x ročne. ISSN 1337-9798. Dostupné na : http://www.goodwill.eu.sk
  časopis

  časopis

 4. MULKA, Lukas - ŠTETKA, Peter. The Importance of Sales Strategy – Adjusting Entrepreneurial Sales Strategies in Times of Market Changes and Digital Transformation. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 53-64 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Postavenie malého začínajúceho podniku v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 17-27 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Správanie sa startupov na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 404-412 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 7. HBR's 10 Must Reads on Strategy : (Vol. 2). Boston : Harvard Business Review Press, 2020. 199 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-63369-916-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HBR's 10 Must Reads 2020 : The Definitive Management Ideas of the Year from Harvard Business Review. Boston : Harvard Business Review Press, 2020. 196 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-63369-812-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BHARGAVA, Rajat - HERMAN, Will. The Start-up Playbook : Founder-to-Founder Advice from Two Startup Veterans. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2020. 455 s. Techstars. ISBN 9781119708513. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. GUBOVÁ, Klaudia - BEDE, Krisztina. Implementácia inteligentných technológií vo výrobe a ich ekonomický dopad vo vybranej spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 220-228 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok