Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. Pasce, ktoré hrozia rodinným podnikom. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 3/2012, roč. 17, zoš. 66, s. 16-17.
  článok

  článok

 3. Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : WTC-Macro Enviro. 4x ročne. ISSN 1337-9798. Dostupné na : http://www.goodwill.eu.sk
  časopis

  časopis

 4. LIST, John A. The Voltage Effect : How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale. London : Penguin Business, 2022. 265 s. ISBN 978-0-241-55684-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. MULKA, Lukas - ŠTETKA, Peter. The Importance of Sales Strategy – Adjusting Entrepreneurial Sales Strategies in Times of Market Changes and Digital Transformation. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 53-64 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 6. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Viability of Slovak Start-Ups in the Era of Complexity and Turbulence. In Knowcon 2021: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2021. ISBN 978-80-244-6032-1, pp. 88-94 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 7. Michal Krondiak: Aktívne a racionálne : Salus Populi dáva do rúk malých investorov nástroje veľkých hráčov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 7-8, s. 4-6.
  článok

  článok

 8. BROWN, David. Umenie obchodných vojen : cenné lekcie z dejín biznisu. Preklad: Beáta Obradovičová. Bratislava : N Press, 2021. 397 s. ISBN 978-80-8230-032-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PISTER, Marco. Business Strategy supported by Innovation in IT Industries : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2021. 209 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Úspech startupov v ére zložitostí a turbulencií. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 20-21 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok