Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1239  
Vaša otázka: Heslá = "stredná Európa"
 1. UITZ, Thomas Oliver. Service Failure: An Investigation Among Students Shopping for Supplements and Sports Nutrition Products Online in CEE : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2022. 163 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. JABLONSKÝ, Josef - ČERNÝ, Michal - PEKÁR, Juraj. The Last Dozen of Years of OR Research in Czechia and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 435-447 online. GA ČR 22-19353S.
  článok

  článok

 3. Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 4. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 22th International Joint Conference, May 19 - 20, 2022, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. 1st Edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2022. 157s. ISBN 978-80-245-2454-2. ISSN 2453-6113.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Customer Age as a Determinant of Preferences for Information Sources – Empirical Analysis of a Case from Central Europe. In Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System. International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2022) : 7th International Scientific Conference, July, 7-10, 2022, Pula, Hotel Park Plaza Histria Pula. - Považská Bystrica : BCSS, 2022. ISBN 978-80-973642-3-6, p. 45 online.
  článok

  článok

 6. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Customer Age as a Determinant of Preferences for Information Sources: Empirical Analysis of a Case From Central Europe. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3459, 2022, vol. 15, no. 2, pp. 296-311 online. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 7. ŠKULÁŇOVÁ, Nicole - ŠUDOVÁ, Veronika. Comparison of Methods of Evaluation of the Financial Structure in Selected Industry and Countries. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2022. ISSN 1802-8527, 2022, roč. 16, č. 39, s. 57-90.
  článok

  článok

 8. ŠINSKÝ, Šimon - MORVAY, Karol. Zbližovanie, či vzďaľovanie mzdových hladín? In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 1, s. 28-30 online.
  článok

  článok

 9. NEUPAUEROVÁ, Marianna. Where Is Central Europe and Why Do We Need To Know? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 261-267 online.
  článok

  článok

 10. Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Arts & Humanities Citation Index. Bratislava : Historický ústav SAV. 5x ročne. ISSN 0018-2575. Dostupné na : http://www.historickycasopis.sk/
  Historický časopis

  časopis