Výsledky vyhľadávania

 1. MALÁ, Denisa. Systémový prístup ku kvalite. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 79-84 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. PLAI, Ľubomír. Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 4, s. 32-35.
  článok

  článok

 3. FABIANOVÁ, Zuzana. Top manažérka kvality pre rok 2015 v oblasti verejnej správy. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 1, s. 34-36. Spracovala redakcia.
  článok

  článok

 4. PLAI, Ľubomír. Príležitosti a priority po aplikácii modelu CAF. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2015. ISSN 1335-9231, 2015, roč. 23, č. 4, s. 50-55.
  článok

  článok

 5. MATISKOVÁ, Darina. Strategické plánovanie - základ kvality riadenia podniku. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2013. ISSN 1335-9231, 2013, roč. 21, č. 1, s. 37-40. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2013-pdf/casopis-kvalita-1-2013>
  článok

  článok

 6. KULOVÁ, Danica. Nové horizonty kvality - certifikovaná služba : certifikácia kvality služieb a spokojnosti zákazníka. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2011. ISSN 1335-9231, 2011, roč. 19, č. 1, s. 21. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2011-pdf/casopis-kvalita-1-2011>
  článok

  článok

 7. BURIETA, Ján. Kvalita, cena a ich vnímanie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 2, s. 44-47. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-2-2010>
  článok

  článok

 8. KOŠTURIAK, Ján. Vyvarujte sa chýb pri inováciách. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 10, s. 50-53.
  článok

  článok

 9. PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha : Computer Press, 2001. 244 s. Praxe manažera. Business books. ISBN 80-7226-543-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. BEMOWSKI, K. Carrying on the P and G tradition. In Quality Progress, 1992, roč. 25, č. 5, s. 21-25.
  článok

  článok