Výsledky vyhľadávania

 1. TEKELI, Jozef. Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 6, s. 5-7.
  článok

  článok

 2. LYSINA, Peter. Zmiešaná zmluva ako prameň práva Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 4, s. 372-392.
  článok

  článok

 3. GÁBRIŠ, Tomáš. Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Recenzenti: Róbert Jáger, Daniel Krošlák. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 318 s. VEGA 1/0049/17. ISBN 978-80-7552-950-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HASÁKOVÁ, Mária Alena. Právne aspekty suverenity tzv. Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 31-36.
  článok

  článok

 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Právne formy neziskových organizácií na Slovensku. In Neziskové organizácie : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 2.3.2015, [s. 1-3], [3,70 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/pravne-formy-neziskovych-organizacii-na-slovensku-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3CQezb71JJ-AayX0xicUK50/?query=pr%E1vne%20formy%20neziskov%FDch%20organiz%E1ci%ED%20na&serp=1>
  článok

  článok

 6. MAJOROVÁ, Miriam - URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie združenia obcí bez právnej subjektivity, spoločné úradovne. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 10, s. 20-28.
  článok

  článok

 7. PELIKÁNOVÁ, Irena. Kam směřuje pojetí podniku v unijním právu a jak chápat právní subjektivitu ve světle judikatury Soudního dvora EU? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2014. ISSN 1804-1183, 2014, č. 3, s. 87-93.
  článok

  článok

 8. VRŠANSKÝ, Peter - VALUCH, Jozef. Medzinárodné právo verejné : všeobecná časť. Bratislava : Eurokódex, 2012. 416 s. ISBN 978-80-89447-71-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. MARTYNIV, Halina. Vybrané aspekty činností medzinárodných organizácií v oblasti medzinárodného obchodu. Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo, jej význam a metódy práce. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2011. ISSN 1336-1562, 2011, roč. 9, č. 2, s. 34-43. VEGA 1/1083/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0149255/MV2011-2.pdf>
  článok

  článok

 10. KONVALINKOVÁ, Iveta. Zriaďovanie a zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 4, s. 13-17.
  článok

  článok