Výsledky vyhľadávania

 1. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Vybrané problémy využívania marketingových nástrojov v oblasti odpadového hospodárstva. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 8 CD-ROM. Abstrakt.
  článok

  článok


 2. HUDEC, Marián. Veľká odpadová revolúcia. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, november 2014, roč. 8, č. 11, s. 15.
  článok

  článok


 3. HRIVNÁK, Radovan - BÁTOROVÁ PREKOPOVÁ, Mária - MRÁZIK, Roman. Dajme druhú šancu hliníkovému odpadu. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 53-57.
  článok

  článok


 4. LUDASOVÁ, Miriama - LUKÁČOVÁ, Zuzana - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Komparatívna analýza spotrebiteľského správania a jeho udržateľnosti v obciach a meste južného Slovenska (kvalitatívny prieskum). In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 134-143 CD-ROM. VEGA 1/0418/11.
  článok

  článok


 5. Triedenie textilu pomáha aj zamestnať. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. august, s. 21.
  článok

  článok


 6. Otázniky nad obalmi stále ostávajú. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. október, s. 14.
  článok

  článok


 7. PITEKOVÁ, Erika. Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. [1-5].
  článok

  článok


 8. DUDEKOVÁ, Alena. Vplyv legislatívnych zmien na kvalitu služieb poskytovaných v oblasti odpadového hospodárstva. In Bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa : zborník vedeckých statí : Products Safety Congress. - Košice : Euroedu, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-969219-6-6, s. 4-8.
  článok

  článok


 9. HUDEC, Marián. Netradičný zber papiera. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. December, s. 10.
  článok

  článok


 10. MARIANYI, Peter. 10 tipov na úsporu energie. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. November, s. 14-15.
  článok

  článok