Výsledky vyhľadávania

 1. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Perspektívne technológie pre energetické využitie biomasy. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 11, s. 9-12.
  článok

  článok

 2. DUŠEK, Hynek. Voda - problematika udržení vody v krajině. In Acta Moraviae : odborný časopis pro ekonomy, manažery a informatiky. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2016. ISSN 2570-8511, 2016, vol. 8, no. 15, s. 23-26. Dostupné na : <https://www.edukomplex.cz/dokumenty/acta/cisla/ACTA_15.html>
  článok

  článok

 3. Sustainability of bio-jetfuel in Malaysia. Paris : Centre of International Cooperation in Agronomy Research for Development (CIRAD), 2015. 114 s. ISBN 978-2-87614-706-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SOBINKOVIČ, Branislav. Za mastenec hrozí mastné odškodné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 6. októbra 2011, roč. 21, č. 40, s. 38-39.
  článok

  článok

 5. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena - MATUŠOVIČ, Martin. Problematika určovania nákladov v tepelnej energetike vo väzbe na obnoviteľné zdroje energie - biomasu. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 144-151. VEGA 1/0549/10, VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 6. GREŠŠ, Martin. Prírodné zdroje a holandská choroba. In Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike. - Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2011. ISSN 1336-4634, 2011, roč. 9, č. 2, s. 5-6.
  článok

  článok

 7. ŠUPÍN, Mikuláš. Analýza vplyvu globalizácie na slovenský drevársky priemysel v prvej dekáde 21. storočia. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod [elektronický zdroj]. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 283-308.
  článok

  článok

 8. BLAŽKOVÁ, Silvia - OLŠIAKOVÁ, Miriam. Postoje európskej verejnosti k drevu a k výrobkom z dreva. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod [elektronický zdroj]. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 46-52.
  článok

  článok

 9. VEJMELKA, Pavol. Energie ako zdroj pohybu a výnosov : v sektore ropy je investované množstvo peňazí, špekulanti sa obávajú regulácie. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, jún 2010, roč. 11, č. 6, s.18-19.
  článok

  článok

 10. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Potenciál na ďalšiu investičnú bublinu : nové investičné príležitosti - prvky vzácnych zemín. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, jún 2010, roč. 11, č. 6, s. 20-22.
  článok

  článok