Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČ, Zoltán. Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 1, s. 52-55.
  článok

  článok

 2. KALVODA, Simona. Zdravé kanceláře jako žádaný benefit. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. RAŠEVOVÁ, Kristína. V osvetlení predajne je trendom variabilita a efektívnosť. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok

 4. KRÁLIKOVÁ, Ružena - PIŇOSOVÁ, Miriama - HRICOVÁ, Beata. Lighting quality and its effects on productivity and human health. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 10, pp. 8–12 online. VEGA 1/0537/15, APVV-0432-12.
  článok

  článok

 5. KOPČÍKOVÁ, Mária. Pracovné prostredie a jeho význam. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 9, roč. 10, č. 1 (2015.
  článok

  článok

 6. VÁVROVÁ, Věra et al. Possibilities and problems of using pupillary reflex for subconscious detection of consumer preferences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metallurgical Society. ISSN 1334-2576, 2014, vol. 53, no. 1, pp. 85-88. Dostupné na : <http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153477>
  článok

  článok

 7. DZURO, Pavol - ORGONÁŠ, Jozef. Buď svetlo! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1337-9151, 2013, roč. 5, č. 3, s. 54-55.
  článok

  článok

 8. KRÁLIKOVÁ, Ružena - KEVICKÁ, Katarína. Inovácie v prevádzkovaní osvetľovacích sústav v priemysle. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 2, s. 32-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0151337/PaI_2012_02.pdf>
  článok

  článok

 9. LŮŽEK, Pavel. Ergonomie pracovního místa. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, březen - duben 2010, roč. 6, č. 2, s. 76-78.
  článok

  článok

 10. TICHÝ, Miroslav. Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 712-714.
  článok

  článok