Výsledky vyhľadávania

 1. VARELA CANO, Diana Patricia. Estrategias para el desarrollo de la competencia léxica en el aprendizaje de ELE. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 121-132 CD ROM. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. SPIŠIAKOVÁ, Mária. [Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 128-129 online. Recenzia na: Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny / Vertanová Silvia. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-223-4674-0.
  článok

  článok

 3. PÉREZ, Carlos Muñoz. A Further Argument for a Syncretic Analysis of DOM and Dative in Spanish. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 62-73.
  článok

  článok

 4. MAREKOVÁ, Lucia - BEŇUŠ, Štefan. Slovak ‘No’ and Its Pragmatic Meanings and Functions in Relation to Prosody. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 1-14.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Jazyk politických hesiel na Kube. In Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. - Plzeň : Nakladatelství Fraus. ISSN 1210-0811, 2019, roč. 62, č. 2, s. 19-28.
  článok

  článok

 6. ADAMCOVÁ, Lívia. Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 28-39 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. MELUŠOVÁ, Elena. Initiation à la linguistique française. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Daniel Lančarič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 85 s. [4,05 AH]. ISBN 978-80-225-4497-9. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Readability and Vocabulary - The Variables Affecting Text Difficulty. In From Here to There: Regional and World Perspektive on Language, Literature and Culture. - Nowy Sacz : Wydawnistwo Naukowe Panstwowj Wyszej Szkoly Zawodowej, 2017. ISBN 978-83-65575-13-5, s. 17-27.
  článok

  článok

 9. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Ambiguita v diplomatickom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 93-96 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Semantic analysis and pragmatic aspects of US presidential campaign speechs: Donald Trump´s speech on foreign policy. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 285-292. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok