Výsledky vyhľadávania

 1. DOPIRÁKOVÁ, Daniela - ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Hodnotenie nákladov na kvalitu v podniku. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 172-179 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - PORUBSKÝ, Peter. Odhaľovanie skrytých nákladov v podniku prostredníctvom controllingu. In VI. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 8. listopadu 2013. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2013]. ISBN 978-80-7248-901-5, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok


 3. TEPLICKÁ, Katarína. Prínosy metódy ABC v praxi. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 4, s. 38-40.
  článok

  článok


 4. KUFELOVÁ, Iveta. Výhody implementácie metódy ABC. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 285-289. VEGA 1/0410/10.
  článok

  článok


 5. POTKÁNY, Marek. Outsourcing facility manažmentu - cesta k znižovaniu podnikových nákladov. In Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2284-8, s. 162-167.
  článok

  článok


 6. TEPLICKÁ, Katarína. Nákladový controlling a jeho využitie v systéme manažérstva kvality. In Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2284-8, s. 225-232.
  článok

  článok


 7. LIPIANSKA, Júlia - LOYDLOVÁ, Miroslava. Náklady - významný faktor tvorby cien v obchodnom podniku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-16. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 8. TEPLICKÁ, Katarína. Personálne hľadisko členenia nákladov v podniku. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 5, s. 58-60. VEGA 1/0004/11.
  článok

  článok


 9. SERINA, Pavol. Nové trendy v úspore nákladov - procesné kalkulácie. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 200-209.
  článok

  článok


 10. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Manažment procesných nákladov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 234-242.
  článok

  článok