Výsledky vyhľadávania

 1. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1. Edition. New York : Yunona Publishing, 2018. 380 s. Conferencii (International Scientific Conferences). ISBN 978-0-9988574-2-0.
  kniha

  kniha


 2. JÍLEK, Josef. Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. 1. vydání. Praha : GRADA, 2018. 199 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2774-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. Accounting in Europe. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 2x ročne. ISSN 1744-9480
  časopis

  časopis


 4. LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana - BOLEK, Vladimír. Specific characteristics of accounting information for business management. In Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics. - [s.l.] : IBIMA Publishing, 2017. ISSN 2169-0367, 2017, vol. 2017, pp. 1-10 online.
  článok

  článok


 5. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká účtovnej a daňovej analýzy. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 29. apríl 2016, roč. 10, č. 4, s. 4-5.
  článok

  článok


 6. KORDOŠOVÁ, Alena. Zmeny v postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od 1. januára 2016. In Online spravodajca vo verejnej správe. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-8185, 30. január 2016, č. 1, s. [1-3] online.
  článok

  článok


 7. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. [Osobitosti účtovníctva neziskových účtovných jednotiek]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 114-115 online. Recenzia na: Osobitosti účtovníctva neziskových účtovných jednotiek / Alena Kordošová ; recenzentky: Antónia Kovalčíková, Jana Vršková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4071-1.
  článok

  článok


 8. KRECHOVSKÁ, Michaela - ZBORKOVÁ, Jitka. Precautionary accounting principle from local and international accounting systems. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 548-558 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MORAVČÍKOVÁ, Elena. New standards for the recognition of revenue and its impact on business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 765-770 CD-ROM. KEGA 042EU-4/2015 (100%).
  článok

  článok


 10. STANLEY, Renáta. Classification of accounting entities in the context of legislative changes. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 931-938 CD-ROM. VEGA 1/0122/14 (2014-2016).
  článok

  článok