Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef - KOZEL, Roman. Implementation of the International Financial Reporting Standards in Centraland Eastern Europe. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 17-25 online.
  článok

  článok

 2. CIMA Fundamentals of Management Accounting (Subject BA2) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 676 s. ISBN 978-1-78740-487-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DANESHJO, Naqibullah et al. Účtovanie enviromentálnych nákladov a výnosov podnikových materiálových tokov. In Rozvoj euroregiónu Beskydy 13. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 13 : Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok 15 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - digitálna bezpečnosť - bezpečnosť. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2019. ISBN 978-80-554-1620-5, s. 44-56. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. Accounting in Europe. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 3x ročne. ISSN 1744-9480. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/toc/raie20/current
  časopis

  časopis

 5. Science and Education. Trends and Prospects. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1. Edition. New York : Yunona Publishing, 2018. 380 s. Conferencii (International Scientific Conferences). Dostupné na : <http://conferencii.com/files/archive/2018-02.pdf> ISBN 978-0-9988574-2-0.
 6. JÍLEK, Josef. Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. 1. vydání. Praha : GRADA, 2018. 199 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2774-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana - BOLEK, Vladimír. Specific characteristics of accounting information for business management. In Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics. - [s.l.] : IBIMA Publishing, 2017. ISSN 2169-0367, 2017, vol. 2017, pp. 1-10 online.
  článok

  článok

 8. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká účtovnej a daňovej analýzy. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 29. apríl 2016, roč. 10, č. 4, s. 4-5.
  článok

  článok

 9. KORDOŠOVÁ, Alena. Zmeny v postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od 1. januára 2016. In Online spravodajca vo verejnej správe. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-8185, 30. január 2016, č. 1, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 10. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Podpora environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 55-75.
  článok

  článok