Výsledky vyhľadávania

 1. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1. Edition. New York : Yunona Publishing, 2018. 380 s. Conferencii (International Scientific Conferences). ISBN 978-0-9988574-2-0.
  kniha

  kniha

 2. Accounting in Europe. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 3x ročne. ISSN 1744-9480. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/toc/raie20/current
  časopis

  časopis

 3. JÍLEK, Josef. Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. 1. vydání. Praha : GRADA, 2018. 199 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2774-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana - BOLEK, Vladimír. Specific characteristics of accounting information for business management. In Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics. - [s.l.] : IBIMA Publishing, 2017. ISSN 2169-0367, 2017, vol. 2017, pp. 1-10 online.
  článok

  článok

 5. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká účtovnej a daňovej analýzy. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 29. apríl 2016, roč. 10, č. 4, s. 4-5.
  článok

  článok

 6. KORDOŠOVÁ, Alena. Zmeny v postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od 1. januára 2016. In Online spravodajca vo verejnej správe. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-8185, 30. január 2016, č. 1, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 7. Účetnictví. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Bilance. 12x ročne. ISSN 0139-5661
  časopis

  časopis

 8. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana. Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku vo vybranom podniku. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 58-62 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. LUKÁČ, Jozef. Aplikovanie účtovného systému IFRS v malom a strednom podniku a jeho dopad na finančnú výkonnosť podniku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 63-71 online.
  článok

  článok

 10. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Podpora environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 55-75.
  článok

  článok