Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Investment Strategies and Management of Modern Pension Funds. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 127-133.
  článok

  článok

 2. SOBKOVÁ, Martina. Spoření na stáří se změní. Role finančních institucí bude klíčová. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok

 3. KRPAN, Mira - PAVKOVIC, Ana - SKUFLIC, Lorena. Public Pension Expenditure in the New EU Member States: A Panel Data Approach. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 3, s. 216-243.
  článok

  článok

 4. ŠEBO, Ján - KRÁLIK, Ivan - DANKOVÁ, Daniela. Fiškálne dopady reverznej dôchodkovej politiky a stropovania dôchodkového veku - prípad Slovenska. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 3, s. 39-53.
  článok

  článok

 5. OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian. Projekcie generované dynamickým dlhodobým makroekonomickým modelom Slovenska. In Penage.sav.sk : portál. - [Bratislava] : [S.n.], 2019, s. 1-42 online. APVV-14-0787.
  článok

  článok

 6. VIDOVÁ, Jarmila. Investície domácností do bývania a kvalita života na dôchodku. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 147-155. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 7. KRÁLIK, Ivan. Automatické vyrovnávacie mechanizmy v dôchodkových systémoch : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Ján Šebo. Banská Bystrica, 2019. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 8. OECD Reviews of Pension Systems: Portugal. Paris : OECD, 2019. 162 s. OECD Reviews of Pension Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-pension-systems-portugal_9789264313736-en> ISBN 978-92-64-31372-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. POKORNÝ, Jan. Geneze implicitního penzijního dluhu a jeho využití. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vědecko-odborný on-line časopis se zaměřením na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Vranov n. Topľou : CAESaR - Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2019. ISSN 1336-9105, 2019, roč. 14, č. 1, s. [1-6]. Dostupné na : <http://economic-spectrum.eu/geneze-implicitniho-penzijniho-dluhu-a-jeho-vyuziti-genesis-of-implicit-pension-debt-and-its-use/>
  článok

  článok

 10. OECD Economic Surveys: Hungary 2019 : January 2019. Volume 2019/2. Paris : OECD, 2019. 182 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-hungary-2019_eco_surveys-hun-2019-en> ISBN 978-92-64-31124-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]