Výsledky vyhľadávania

 1. BUŘITA, Ladislav et al. The Use of Knowledge Management Systems and Event-B Modelling in a Lean Enterprise. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, Mar 2018, no. 1, pp. 40-53.
  článok

  článok


 2. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o e-Governmente po novele zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 154-193.
  článok

  článok


 3. SEDLÁČEK, Vadim. Artificial intelligence: a game-changer? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 18-19.
  článok

  článok


 4. ORAVEC, Jozef. Plánovanie: Významné zníženie nákladov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], január-február 2018, roč. 14, č. 70, s. 32-33.
  článok

  článok


 5. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov. 3x ročne. ISSN 1335-5813. Dostupné na : http://asocfin.sk/financny-manazer-casopis-saf/
  časopis

  časopis


 6. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1210-1095. Dostupné na : https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/ssad/archive
  časopis

  časopis


 7. DANESHJO, Naqibullah et al. Software Support for Optimizing Layout Solution in Lean Production. - Registrovaný: Scopus. In TEM Journal : technology education management informatics. - Novi Pazar : UIKTEN - Association for information communication technology education and science, 2018. ISSN 2217-8309, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 33-40. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 8. TOMAN, Pavel. Balení řídí speciální informační systémy. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 4, s. 44-46.
  článok

  článok


 9. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 4x ročne. ISSN 1335-8243. Dostupné na : http://www.aei.tuke.sk
  časopis

  časopis


 10. 10.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis