Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3516  
Vaša otázka: Heslá = "systémy informačné"
 1. ŠPITÁLOVÁ, Zuzana. Vehicle-to-Everything Communication. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2023. ISSN 1335-4205, 2023, vol. 25, no. 1, pp. C24-C35.
  článok

  článok

 2. POPOVIČOVÁ, Mária. Využitie informačno-komunikačných technológií v práci sestry. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2023. ISSN 2464-7551, 2023, roč. 14, č. 1, s. 16-30.
  článok

  článok

 3. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Dostupné na : http://www.uniza.sk/komunikacie
  Communications

  časopis

 5. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 6. DUGAS, Jaroslav - SEDLÁK, Miroslav - HARGAŠ, Marek. Ochrana a bezpečnosť dát v IS. Recenzenti: Peter Mesároš, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. Košice : OZ Gamajun, 2023. 126 [6,3 AH]. ISBN 978-80-974521-1-7.
 7. SCHEBEROVÁ, Magdaléna. Zmeny v elektronickom verejnom obstarávaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 7-8, s. 6.
  článok

  článok

 8. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 4x ročne. ISSN 1335-8243. Dostupné na : http://www.aei.tuke.sk
  Acta Electrotechnica et Informatica

  časopis

 9. HAAS, Oliver - MARKOVIČ, Peter. Management Information System of the Critical Path of Construction Projects by Way of Example Berlin Brandenburg Airport (BER). - Registrovaný: Scopus. In Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. ISBN 978-3-031-27506-7. ISSN 2198-4190 (electronic), pp. 465-493.
  článok

  článok

 10. MUKHTAROVICH, Karimov Diyor - MAMARAJABOVICH, Khidirnazarov Azamat - SCHMIDT, Peter. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-987X, 2023, roč. 21, č. 1, s. 15-21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.