Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3543  
Vaša otázka: Heslá = "systémy informačné"
 1. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 4x ročne. ISSN 1335-8243. Dostupné na : http://www.aei.tuke.sk
  Acta Electrotechnica et Informatica

  časopis

 2. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 3. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 4x ročne. ISSN 1214-4827. Dostupné na : www.systemylogistiky.sk
  časopis

  časopis

 4. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS-Publishing House UNIZA. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Dostupné na : http://www.uniza.sk/komunikacie
  Komunikácie

  časopis

 5. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra ekonómie a manažmentu PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. MAŤO, Vladimír. Riadenie skladu kráča k vyššej efektivite. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 76, (2024.
  článok

  článok

 7. SÝKORA, Jozef. Zmeny v správe registratúry a archívu na rok 2024. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-7523, 2024, roč. 17, č. 3, s. 15-19.
  článok

  článok

 8. DUGAS, Jaroslav - CENEK, Martin - MÜLLER, František. Communication Systems. Reviewers: Peter Mesároš, Petr Suchánek, Vojtech Ferencz. 1st Edition. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2024. 232 s. [12,37 AH]. ISBN 978-3-96595-039-9.
 9. JURÍK, Pavol - MIŠÚT, Martin. Hospodárska informatika 1. Odborní recenzenti: Beáta Stehlíková, Jaroslav Kultan. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 211 s. ISBN 978-80-225-5139-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 10. ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum VTI SR. 2x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.