Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠKOVÁ, Linda. Interactive Marketing in Property Development - Smart Buildings. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 531-538 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. JOUAD, Soukaina - HAMRI, Mohammed Hicham. The Impact of Information Systems on Port Performance: The Case of Morocco's Agadir Port. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, s. 38-49.
  článok

  článok

 3. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Dostupné na : http://www.uniza.sk/komunikacie
  časopis

  časopis

 4. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1210-1095. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 5. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1214-4827. Dostupné na : www.systemylogistiky.sk
  časopis

  časopis

 6. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. TRIZULIAK, Tibor. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - nový zákon. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 41-76.
  článok

  článok

 8. FILANOVÁ, Jana. Kvalita modelovania procesov na úrovni IT Governance. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 61-70 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 9. FEREBAUEROVÁ, Růžena - PEKÁREK, Oldřich. Digitální ekonomika a společnost. Recenzenti: Jiří Bílý, Ladislav Skořepa. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 113 s. ISBN 978-80-7556-048-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. 10.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis