Výsledky vyhľadávania

 1. GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga. The Fourth Generation: From Anti-Establishment to Anti-System Parties in Slovakia. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 2336-825X, 2018, vol. 26, no. 1, pp. 109-133.
  článok

  článok


 2. IŠTOK, Michal. Príležitosti využívania estónskej holdingovej spoločnosti v medzinárodnom daňovom plánovaní. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 109-118.
  článok

  článok


 3. ALGHWEZI, Abdullah Rhoumah - AHMED, Tarjam Ali Bisher. Analysis of the differences between islamic and conventional banking. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 61–65 online.
  článok

  článok


 4. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 327-336.
  článok

  článok


 5. POPELKOVÁ, Ingrid. Interkulturalität und Recht. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 143-150.
  článok

  článok


 6. GAHÉR, František. Interpretácia v práve. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 10, s. 789-799. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210771/789-799.pdf>
  článok

  článok


 7. LAZAR, Ján. Vznik a miesto vecného práva v súkromnoprávnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 6, s. 545-559.
  článok

  článok


 8. MITTERPACHOVÁ, Jana. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 253 s. ISBN 978-80-8168-177-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. PEI, Minxin. Skutočný singapurský model – a kto ho dokáže nasledovať : Čína nemôže prirovnávať svoje reformy k praxi juhoázijského tigra. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. Apríl-máj, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200587/0_GWmaj2015_lowresOK.pdf>
  článok

  článok


 10. BECKMANN, Volker - OTTO, Ilona M. - TAN, Rong. Overcoming the legacy of the past? Analyzing the modes of govenance used by the polish agricultural producer groups. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 5, s. 222-233.
  článok

  článok