Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 132  
Vaša otázka: Heslá = "systémy právne"
 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea - TINÁKOVÁ, Eva - VETERNÍKOVÁ, Mária. Porovnanie právneho postavenia centrálnych bánk v Rakúsku, Taliansku a na Slovensku. In 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-8043-259-1, s. 128-142.
  článok

  článok

 2. BORCHARDT, Klaus-Dieter. Abeceda práva Únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2023. 144 s. ISBN 978-92-76-10158-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 10, prezenčne 1]
 3. BROCKOVÁ, Katarína. [Právo v medzinárodnom obchode]. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 65-67 online. Recenzia na: Právo v medzinárodnom obchode / Martin Winkler, Dorota Harakaľová, Dušan Holub, Lujza Jurkovičová, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Lenka Vačoková, Mária Veterníková ; recenzenti: Katarína Brocková, Mykola Sidak, Jozef Beňo. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0320-2.
  článok

  článok

 4. ČIEFOVÁ, Michaela - RAK, Pavol. Komparative Analyse der Deutschen und Slowakischen Sprache am Beispiel von Verträgen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2022. ISSN 1338-6743, 2022, roč. 11, č. 1, s. 18-24. I-22-103-00.
  článok

  článok

 5. ADLEROVÁ, Eva. Význam certifikačních ochranných známek a jejich právní úprava nejen v rámci Evropské unie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 2, s. 13-21.
  článok

  článok

 6. KURILOVSKÁ, Lucia - KRÁSNÁ, Patrícia. Relevantnosť probácie a mediácie v právnom systéme štátu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 6, s. 458-472.
  článok

  článok

 7. WANG, Chi - BUDISKÁ, Zuzana. Reviewing Turkey’s Legal Reforms and the Factor of the United States on Turkey’s Accession to the EU. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 1, s. 61-67.
  článok

  článok

 8. CEPEK, Branislav et al. Základy práva : (nielen pre študentov právnických fakúlt). 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 424 s. ISBN 978-80-571-0434-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ADLEROVÁ, Eva. Obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-americké a smíšené právní tradice. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 3-4, s. 18-24.
  článok

  článok

 10. BELLOVÁ, Jana - OLEXOVÁ, Cecília. Economic Incentives in Public Health Policy. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 51-62 online. APVV-16-0160.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.