Výsledky vyhľadávania

 1. ALGHWEZI, Abdullah Rhoumah - AHMED, Tarjam Ali Bisher. Analysis of the differences between islamic and conventional banking. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 61–65 online.
  článok

  článok


 2. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 327-336.
  článok

  článok


 3. POPELKOVÁ, Ingrid. Interkulturalität und Recht. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 143-150.
  článok

  článok


 4. KASINEC, Rudolf. Právne princípy ako jednotiaci element právnych systémov. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISSN 1336-6912, 2015, t. 34, č. 1, s. 77-86.
  článok

  článok


 5. GAHÉR, František. Interpretácia v práve. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 10, s. 789-799. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210771/789-799.pdf>
  článok

  článok


 6. LAZAR, Ján. Vznik a miesto vecného práva v súkromnoprávnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 6, s. 545-559.
  článok

  článok


 7. BÁRÁNY, Eduard. O právnom systéme. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 4, s. 321-337.
  článok

  článok


 8. LAZAR, Ján. Vznik a miesto vecného práva v súkromnoprávnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 5, s. 435-454.
  článok

  článok


 9. BECKMANN, Volker - OTTO, Ilona M. - TAN, Rong. Overcoming the legacy of the past? Analyzing the modes of govenance used by the polish agricultural producer groups. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 5, s. 222-233.
  článok

  článok


 10. MITTERPACHOVÁ, Jana. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 253 s. ISBN 978-80-8168-177-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]