Výsledky vyhľadávania

 1. PRŮŠA, Ladislav. Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích - inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemí. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 9-15.
  článok

  článok


 2. Caring for quality in health : lessons learnt from 15 reviews of health care quality. Paris : OECD, 2017. 82 s. OECD reviews of health care quality. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/caring-for-quality-in-health_9789264267787-en> ISBN 978-92-64-26777-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. BOLDIŠ, Petr. Benefity budou stále více zashovat do osobního života lidí. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 30.
  článok

  článok


 4. MATUŠOVIČ, Martin. Motívy, prínosy a riziká podnikových sociálnych inovácii. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 442-452 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 5. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha


 6. DALER, Jan. Komparace českého a estonského systému zdravotního a nemocenského pojištění. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016. ISSN 1804-8048, 2016, č. 36, s. 66-78. Dostupné na : <https://download.upce.cz/fes/scipap/SciPap-D-36.pdf>
  článok

  článok


 7. KALMANOVÁ, Jana. Práca v zahraničí - Cyprus. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 6-7, s. 176-183.
  článok

  článok


 8. KUBOVIČOVÁ, Zuzana. Práca v zahraničí - Holandsko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 6-7, s. 165-175.
  článok

  článok


 9. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan. Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 5, s. 15-19.
  článok

  článok


 10. JONIAKOVÁ, Zuzana. Podstata konceptu sociálnych inovácií a ich teoretické vymedzenie. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 76-82 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok