Výsledky vyhľadávania

 1. GREGOR, Milan - GREGOR, Tomáš. Adaptívne logistické systémy: mobilná robotika. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 44-47.
  článok

  článok


 2. ŠEVČÍKOVÁ, Kamila. Vidieť očami zákazníka? Jedine s očnou kamerou! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 5, s.52-53.
  článok

  článok


 3. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Systémový prístup a simulácia ako nástroj poznávania a projektovania zložitých systémov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 3, s. 102-106. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0076668/fss0308.pdf>
  článok

  článok


 4. PRNO, Ignác. Synergetická ekonomika. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2002. ISBN 80-225-1616-3, s. 133-139.
  článok

  článok


 5. SLÁVIK, Štefan. Orientácia a adaptácia podniku v turbulentnom podnikateľskom prostredí. In IBC. International business cooperation : časopis pre podnikateľov = Magazine for managers = Zeitschrift für Unternehmer. - Bratislava : INFORMEX, 2001, 2001, roč. 12, č. 1, s. 14-15.
  článok

  článok


 6. FANTA, Jiří. Neuronové sítě ve společenských vědách. Praha : Karolinum, 2000. 165 s. ISBN 80-246-0175-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. ŠILLER, Josef. O užitečnosti chaosu. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1997. ISSN 0026-8720, 1997, roč. 32, č. 2, s. 66-68.
  článok

  článok


 8. VESELÝ, J. Hybridní systémy pro podporu řízení a rozhodování. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1997. ISSN 0026-8720, 1997, roč. 32, č. 8, s. 72-75.
  článok

  článok


 9. NOVÁK, Mirko - FABER, Josef - KUFUDAKI, Olga. Neuronové sítě a informační systémy živých organismů. 1. vyd. Praha : Grada, 1993. 265 s. ISBN 80-85424-95-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 10. WEINBERGER, J. Simulace ve službách řízení projektů a zakázek. In Automatizace, 1993, roč. 36, č. 2, s. 39-41.
  článok

  článok