Výsledky vyhľadávania

 1. DĚDINA, Jiří - ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]

 2. GREŠLOVÁ, Jana. Progresivní trendy v řízení československého meziválečného hospodářství. In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. ISSN 1212-3951, 2007, roč. 10, č. 4, s. 17-37.
  článok

  článok


 3. FRAIT, Jan. Cílování inflace a Taylorovo pravidlo v ČR. In Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002. ISSN 1212-3951, 2002, roč. 5, č. 2, s. 13-22.
  článok

  článok


 4. Marketing uslug profesjonalnych : materialy drugiej konferencji 22-23 maja 2000 roku : Jakosc uslug profesjonalnych. Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000. 323 s. Materialy konferencyjne, tom 2. ISBN 83-88222-77-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 5. POUGET, Michel. Taylor et le taylorisme. Paris : Presses Universitaires de France, 1998. 127 s. Que sais - je ?, 3318. ISBN 2-13-048719-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. JIRÁSEK, Jaroslav. Štíhlá výroba. Praha : Grada Publishing, 1998. 199 s. ISBN 80-7169-394-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. TRUNEČEK, Jan. Management neziskových organizací. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1997. ISSN 0026-8720, 1997, roč. 32, č. 1, s. 73-75.
  článok

  článok


 8. HAYES, Robert H. - PISANO, G.P. Nová výrobní strategie. In Moderní řízení, 1995, roč. 30, č. 3, s. 12-16.
  článok

  článok


 9. KLINEC, I. Zabudla Európa na Taylorovo posolstvo? In Hospodárske noviny, 1995, roč. 3, č. 148, s. 12.
  článok

  článok


 10. JIRÁSEK, J. Je řízení věda? 1. : Taylorizmus. In Moderní řízení, 1993, č. 5, s. 4-7.
  článok

  článok