Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]

 2. VERBEEK, Marno. A guide to modern econometrics. 4th ed. Chichester : WILEY, 2016. xv, 497 s. ISBN 978-1-119-95167-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter - MUCHOVÁ, Eva. Analyses of the association between two ordinal variables in statistical study of information flows about academic ethics. In The 4rd IBEA international conference on business, economics and accounting. International conference. The 4th IBEA 2016 international conference on business, economics and accounting : proceedings [elektronický zdroj]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2016. ISBN 978-602-72911-2-6, s. 117-128 CD-ROM. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok


 4. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik - SIVAŠOVÁ, Daniela. Štatistická indukcia v príkladoch. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Eugen Viszus. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 222 s. [11,32 AH]. ISBN 978-80-225-4135-0. [Počet ex. : 14, z toho voľných 8, prezenčne 5]

 5. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Viera Pacáková, Eva Sodomová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 351 s. [15,2 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-234-6. [Počet ex. : 16, z toho voľných 13, prezenčne 2]

 6. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll. 4th ed. London : SAGE Publications, 2014. 915 s. ISBN 978-1-4462-4918-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 7. AGRESTI, Alan. Categorical data analysis. 3rd ed. Hoboken : Wiley-Interscience, 2013. 714 s. Wiley series in probability and statistics. ISBN 978-0-470-46363-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Janette Brixová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [371 s.]. ISBN 978-80-225-3312-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. Zostavenie zborníka Anna Šlosárová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [28 s.]. ISBN 978-80-225-3312-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. Zostavenie zborníka Anna Šlosárová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [12 s.]. ISBN 978-80-225-3313-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]