Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 1, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 4]

 2. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 3. VERBEEK, Marno. A guide to modern econometrics. 4th ed. Chichester : WILEY, 2016. xv, 497 s. ISBN 978-1-119-95167-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter - MUCHOVÁ, Eva. Analyses of the association between two ordinal variables in statistical study of information flows about academic ethics. In The 4rd IBEA international conference on business, economics and accounting. International conference. The 4th IBEA 2016 international conference on business, economics and accounting : proceedings. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2016. ISBN 978-602-72911-2-6, s. 117-128 CD-ROM. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok


 5. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik - SIVAŠOVÁ, Daniela. Štatistická indukcia v príkladoch. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Eugen Viszus. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 222 s. [11,32 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/yRnfBkipkX> ISBN 978-80-225-4135-0. [Počet ex. : 14, z toho voľných 8, prezenčne 5]

 6. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Viera Pacáková, Eva Sodomová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 351 s. [15,2 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-234-6. [Počet ex. : 16, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 7. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll. 4th ed. London : SAGE Publications, 2014. 915 s. ISBN 978-1-4462-4918-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 8. AGRESTI, Alan. Categorical data analysis. 3rd ed. Hoboken : Wiley-Interscience, 2013. 714 s. Wiley series in probability and statistics. ISBN 978-0-470-46363-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. AGUNG, I Gusti Ngurah. Cross section and experimental data analysis using EViews. Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2011. 564 s. ISBN 978-0-470-82842-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. Zostavenie zborníka Anna Šlosárová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [28 s.]. ISBN 978-80-225-3312-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]