Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 12  
Vaša otázka: Heslá = "teória rozdeľovania"
 1. MIKUŠ, Tomáš - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Verejné financovanie a produkcia statkov v kontexte metodológie individualizmu - teoretický pohľad. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků zo [VII. ročníku] mezinárodní vědecké konference : Znojmo [22. - 23. 11. 2012]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6, s. 168-175.
  článok

  článok

 2. NEDOMLELOVÁ, Iva - KOCOUREK, Aleš. Polemika o vztahu neoklasické produkční funkce a teorie rozdělování. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 5, s. 492-511.
  článok

  článok

 3. ĽAPINOVÁ, Erika. Teória rozdeľovania dôchodkov a dôchodková nerovnosť : dizertačná práca. Škol. Dária Rozborilová. Bratislava, 2010. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. GONDA, Vladimír. Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju a popularizácii modernej ekonómie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 5, s. 527-542. VEGA 1/0478/08. 1/0478/08, VEGA, Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky.
  článok

  článok

 5. VÝROST, Tomáš. Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 28-34.
  článok

  článok

 6. IŠA, Ján. Nicholas Kaldor - jeden z prvých kritikov monetarizmu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 24-27.
  článok

  článok

 7. HOLMAN, Robert. Politická ekonomie Davida Ricarda. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. ISSN 0032-3233, 1998, roč. 46, č. 1, s. 107-124.
  kniha

  kniha

 8. HOLMAN, Robert. Politická ekonomie Davida Ricarda. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. ISSN 0032-3233, 1998, roč. 46, č. 2, s. 255-264.
  kniha

  kniha

 9. KODEROVÁ, Jitka. K charakteristice postkeynesiánského proudu v moderní ekonomické teorii. In Acta oeconomica pragensia, 1994, roč. 2, č. 2, s. 179-212.
  článok

  článok

 10. KÜLP, Bernhard. Verteilung : Theorie und Politik. 3. völlig neu bearb. und erw. Aufl. Stuttgart : Fischer, 1994. 483 s. Uni-Taschenbücher, 308. ISBN 3-8252-0308-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.