Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Chip

  Chip : magazín o digitálních technologiích. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Burda Praha. 12x ročne. ISSN 1210-0684. Dostupné na : http://www.chip.cz
  časopis

  časopis


 2. KOŠÍKOVÁ, Martina - PAVLUŠ, Miron. Approximation of the first derivate by differences and its application in management. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 2, s. 5-22.
  článok

  článok


 3. Computerworld : ucelený informační zdroj pro IT profesionály. Praha : IDG Czech. 12x ročne. ISSN 1210-9924. Dostupné na : http://www.cw.cz
  časopis

  časopis


 4. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Software applications in pension funds. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 22 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. HORÁKOVÁ, Galina. Simulation as a tool foor realising the application of a diploma work. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ČONKOVÁ, Monika. Využívanie informačných technológií pri podpore výkonnosti obchodných spoločností. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12 11.2015, [Košice, Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 53-64 CD-ROM. VEGA 1/0292/13, VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok


 7. ČERNÝ, Matej. Metriky hodnotenia výberu aplikačného softvéru. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-15] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 8. KOTLÁROVÁ, Alena. Application of computer technology to calculate embedded value of life insurance company. In Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied. Vedecká konferencia. Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 30. júna – 2. júla 2014, vzdelávacie zariadenie EU, Virt, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3872-5, s. 10 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. PASIAR, Ladislav. Didaktika aplikovanej informatiky. Recenzenti: Andrea Garanová, Jaromír Novák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 222 s. [13,62 AH]. ISBN 978-80-125-4031-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 10. POLÁČEK, Marian. Dierny štítok – najstaršie a najdlhšie používané médium. In Aktuálne trendy informačnej spoločnosti : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3645-5, s. 49-53.
  článok

  článok