Výsledky vyhľadávania

 1. SKORKOVÁ, Zuzana. Nové trendy v organizovaní - sieťová a virtuálna organizačná štruktúra a ich porovnanie. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 20-26 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. SOBKOVÁ, Martina. Banky mění své interní systémy. Hlavním důvodem je vyšší agilita a kvalita služeb. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 2, s. 10-14.
  článok

  článok

 3. TOMAIER, David. Splňte zákazníkům sen: nabídněte jim onboarding z obýváku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 4. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Hybridný model nakupovania prežije pandémiu. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 63, (2022.
  článok

  článok

 5. MÍSAŘOVÁ, Darina - SVOBODOVÁ, Hana - MAŠTEROVÁ, Vendula. Geoinformační dovednosti ve výuce zeměpisu. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 2, s. 26-27.
  článok

  článok

 6. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Dopady digitalizácie na štruktúru zamestnancov vo vybraných sektoroch v Slovenskej republike. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 133-139 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 7. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ROMANOVÁ, Anita. Artificial Intelligence ako súčasť digitálnych technológií využívaných v digitálnej transformácii podnikov. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 50-60 online. I-21-105-00.
  článok

  článok

 8. OLEXOVÁ, Cecília. Online Labour Market. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021. konferencia. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 326-333 online. APVV-19-0124.
  článok

  článok

 9. AGUR, Itai - ARI, Anil - DELL’ARICCIA, Giovanni. Designing Central Bank Digital Currencies. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 62-79.
  článok

  článok

 10. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prínos umelej inteligencie v logistike je široký. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1214-4827, január-marec 2022, roč. 18, č. 90, s. 32-33.
  článok

  článok