Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 256  
Vaša otázka: Heslá = "testovanie hypotéz"
 1. ARJUN - RANJAN MISHRA, Bibhuti. Testing the Balanced Growth Hypothesis in the Presence of Structural Breaks: Evidence From Developed and Developing Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2024. ISSN 2336-730X, 2024, vol. 33, no. 1, pp. 1-35.
  článok

  článok

 2. SOUKUP, Petr - RABUŠIC, Ladislav - MAREŠ, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat v R. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2023. 491 s. ISBN 978-80-280-0150-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  Statistická analýza sociálněvědních dat v R

  kniha

 3. COHEN, Mike X. Modern Statistics: Intuition, Math, Python, R. 1st Edition. [S.l.] : SINCXPRESS, 2023. 690 s. ISBN 9798867723736. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KINTLER, Jakub - REMEŇOVÁ, Katarína - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Price Sensitivity Testing as a Basic Tool for Strategic Pricing Decisions. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2023. ISSN 2334-6191, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 20-32. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 5. JANÁČEK, Julius. Statistika jednoduše : průvodce světem statistiky. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022, dotisk 2023. 120 s. ISBN 978-80-271-1738-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. BAUMÖHL, Eduard et al. Manažérske rozhodovanie v marketingu. Recenzenti: Radek Tahal, Aneta Vančová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 124 s. [7,39 AH]. ISBN 978-80-225-5060-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 7. NIELD, Thomas. Essential Math for Data Science. 1st Edition. Sebastopol : O'Reilly Media, 2022. e-book 332 s. Dostupné na : <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=3293931&lang=sk&site=ehost-live> ISBN 9781098102906.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s jazykom R. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 372 s. [28,27 AH]. ISBN 978-80-89962-91-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 9. BEDNÁROVÁ, Juliána - KOVÁČ, Ondrej. Testovanie štatistických hypotéz. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.-25.11.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-5038-3, s. 13-19.
  článok

  článok

 10. FRANKOVSKÝ, Peter et al. Rectification of Gas Pipeline Bridging with the Support of Experimental Stress Analysis and Means of Regression and Correlation Analysis. - Registrovaný: Scopus. In Applied Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-3417, 2022, vol. 12, no. 20, pp. 1-17. (2022 - Current Contents). VEGA 1/0500/20, VEGA 1/0436/22, VEGA 1/0516/22, KEGA 018TUKE-4/2020, KEGA 027TUKE-4/2020.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.