Výsledky vyhľadávania

 1. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Social Aspirations in European Banks: Peer-Influenced Risk Behaviour. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2019, vol. 26, no. 6, pp. 473-479 online. VEGA 1/0402/15, APVV-17-0155.
  článok

  článok

 2. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Effect of Personality Traits (BFI-10) and Gender on Self-Perceived Innovativeness. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 389-393.
  článok

  článok

 3. MADĚRA, František. Postupy práce pri detailných testoch vecnej správnosti : (metodický návod). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 18-27.
  článok

  článok

 4. KORMANEC, Peter. 5+5 kľúčových nástrojov Six Sigma. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 1, s. 18-23.
  článok

  článok

 5. BEDNÁR, Richard. Reasons for Failure Regarding Start Up Entities. In Temel-ij : Technology, Engineering, Management, Entrepreneurship, Learning - International Journal. - Tetovo : Euro Starter, 2018. ISSN 2545-4390, 2018, vol. 2, no. 1, pp. 24-32 online.
  článok

  článok

 6. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Social Aspirations in European Banks: Peer-Influenced Risk Behavior : Preprint. In EconStor : Preprints, Working and Discussion Papers. - [Kiel] : ZBW – German National Library of Economics, 2018, pp. 1-10 [10,74 NS] online. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok

 7. DANESHJO, Naqibullah et al. Designing and Upgrading the Assembly Process and Verifying the Performance of the Pick to Light System Program. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal : Reviewed International Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2018, vol. 12, no. 4, pp. 126-135. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 8. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. [26,14 AH]. ISBN 978-80-972866-5-1. [Počet ex. : 19, z toho voľných 7, prezenčne 6]
 9. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom EViews. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. [26,21 AH]. ISBN 978-80-972866-7-5. [Počet ex. : 19, z toho voľných 6, prezenčne 6]
 10. JOKSIMOVIĆ, D. et al. Some aspects of the application of Benford’s law in the analysis of the data set anomalies. In Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling. - New York : Nova Science Publishers, 2017. ISBN 978-1-53610-570-4, pp. 85-120 online [2,50 AH].
  článok

  článok