Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. CAERS, Ralf. Human Resource Management : Basics. 2nd Edition. Cambridge : Intersentia, 2019. 278 s. ISBN 978-1-78068-771-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. FECENKO, Jozef. Riešené testy z matematiky a logiky. Recenzenti: Vladimír Mucha, František Peller. Bratislava : Letra Edu, 2019. [83 s.] [3,61 AH]. VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-30-3.
 4. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Quantification of Educational Process Parameters Using New Technologies. - Registrovaný vo: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 77-80 online. KEGA 026 EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. OLEXOVÁ, Cecília. AC/DC - Assessment Centre/Development Centre. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 185-195.
  článok

  článok

 6. MAZUREK, Jiří - MIELCOVÁ, Elena. On the Relationship Between Selected Socio-Economic Indicators and Student Performances in the PISA 2015 Study. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 2, s. 22-39.
  článok

  článok

 7. NOVÁK, Marcel. Stability in the Banking Sector in European Union. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 195-201. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 8. LANCRIN, Stéphan Vincent - URGEL, Joaquin. Measuring Innovation in Education 2019 : What Has Changed in the Classroom? Paris : OECD, 2019. 335 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/measuring-innovation-in-education-2019_9789264311671-en> ISBN 978-92-64-31166-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PASIAR, Ladislav. Didaktika aplikovanej informatiky. Recenzenti: Jaromír Novák, Lukáš Žido. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 127 s. [7,58 AH]. ISBN 978-80-225-4638-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. STRELINGER, Ján. How to Teach Vocabulary English Learners in a Modern and Effective Way. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-062-3, s. 85-90.
  článok

  článok