Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
  článok

  článok


 2. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. London : SAGE, 2018. 1070 s. ISBN 978-1-5264-1952-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. MADĚRA, František. Audit účtovných závierok (poznámky k rozsahu vzorky, jej výberu a vyhodnoteniu). In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 126-134 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 4. LUKÁČIK, Martin. Simulácia kritických hodnôt rozšíreného Dickeyho - Fullerovho testu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 327-333 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 5. KVAPIL, Roman. Dimenzie testológie. In Forlang: cudzie jazyky v akademickom prostredí. medzinárodná vedecká konferencia. Forlang : cudzie jazyky v akademickom prostredí. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-553-2843-0, s. 103-110.
  článok

  článok


 6. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav v súťažnom práve. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2017. [151+151] s. ISBN 978-80-8200-004-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KOŠŤÁL, Igor. Effective testing of precision of a motion of the tool center point of the KUKA industrial welding robot in its various operating modes. - Registrovaný: Scopus. In Inter-Academia 2016. International conference. Advances in intelligent systems and computing [AISC] : Recent global research and education: Technological challenges : Proceedings of the 15th International conference on global research and education Inter-Academia 2016 : September 26-28, 2016, Warsaw, Poland. - Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-46489-3. ISSN 2194-5357, 2017, vol. 519, pp. 379-386.
  článok

  článok


 8. LUKÁČIK, Martin. Jednoduchý program na podporu sekvenčného testovania ADF textu v programe EViews. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 127-133 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 9. DUBROVINA, Nadiya - NEUBAUEROVÁ, Erika. The Convergence analysis of the tax and fiscal disparities in the regional and local level in Slovakia. In Sučasni problemi modeljuvannja sociaľno-ekonomičnich sistem. meždunarodnaja konferencija. Sučasni problemi modeljuvannja sociaľno-ekonomičnich sistem : materiali IX mižnarodnoj naukovo-praktičnoj internet-konferenciji : Charkiv 7-8 kvitnja 2017 roku [elektronický zdroj]. - Charkiv-Berdjansk : Vidavec Tkačuk O.V., 2017. ISBN 978-617-7291-97-7, s. 7-11 online.
  článok

  článok


 10. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 5. dopl. vyd. Košice : Equilibria, 2017. 458 s. [22,9 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-213-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]