Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie spotrebných družstiev a nové trendy v družstevnom obchode na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 2. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Jozef Mlákay, Martina Leščáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 207 s. [12,54 AH]. ISBN 978-80-225-4223-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 3. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Tovaroznalectvo : nepotravinársky tovar : e-learningový kurz : portál KEGA 006EU-4/2011 [elektronický zdroj]. Elektrotechnický tovar. Bratislava, 2014. online [3 s.]. KEGA 006EU-4/2011. Dostupné na : <http://193.87.25.200/course/view.php?id=59> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. OTHMANOVÁ, Soňa. Prebishova-Singerova hypotéza a cenový vývoj primárnych komodít. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 244-251.
  článok

  článok

 5. MLÁKAY, Jozef et al. Tovaroznalectvo priemyselného tovaru : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010 dotlač. 166 s. ISBN 978-80-225-2932-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 6. VÍTEK, Miloslav. Obaly Skin-pack. In Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1211-0957, červen 2010, roč. 16, č. 6, s. 26-28.
  článok

  článok

 7. BACKHAUS, Klaus. Vermarktung hybrider Leistungsbündel : das Servpay-Konzept. Berlin : Springer-Verlag, 2010. 335 s. ISBN 978-3-642-12829-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. MLÁKAY, Jozef et al. Tovaroznalectvo priemyselného tovaru : praktikum. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 165 s. ISBN 978-80-225-2497-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 9. Kľúč k úspechu vnútroponiková logistika. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2008. ISSN 1335-5961, 2008, roč. 9, č. 3, s. 5-6. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0085801/PaI_2008_03.pdf>
  článok

  článok

 10. DOLIAK, Michal - KARMAŽIN, Branislav. Analýza vplyvu výmenného kurzu na spotrebiteľské ceny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, November 2007, roč. 15, č. 11, s. 4-9.
  článok

  článok