Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Transparentnosť v biznise. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 13.
  článok

  článok


 2. NEJEDLÝ, Tomáš. Platy si nastavte sami, o zisky sa podelíme. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 3. augusta 2017, roč. 27, č. 31, s. 42-45.
  článok

  článok


 3. PRIEVOZNÍKOVÁ, Karin - OLEXOVÁ, Cecília. Právne aspekty vyhýbania sa daňovej povinnosti. In Dny práva 2016. mezinárodní konference. Dny práva 2016 : 10. ročník mezinárodní konference, 10.-11. listopadu 2016 v Brně [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8553-4, s. 229-238 online. VEGA 1/0375/15.
  článok

  článok


 4. BYSTRICKÁ, Katarína. Register partnerov verejného sektora. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. September-október, s. 66-67.
  článok

  článok


 5. Banky statočne čelia technologickej smršti. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. September-október, s. 72-73.
  článok

  článok


 6. ULAHER, Jakub. Elektronické trhovisko v praxi z hľadiska verejného obstarávateľa. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok


 7. MAJDLOCH, Martin - ŠANC, Viktor - TOKÁROVÁ, Michaela. PSD 2: nejen nové služby, ale i větší ochrana zákazníků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok


 8. SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 26-28.
  článok

  článok


 9. ŠTANDERA, Martin. Záruka původu elektřiny - nástroj pro transparentní prokázaní původu spotřebované elektřiny zákazníkům. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 2, s. 44-46.
  článok

  článok


 10. Tlak na transparentnost platů roste. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 29.
  článok

  článok