Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Transparentnosť v biznise. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 13.
  článok

  článok

 2. SOBKOVÁ, Martina. První skušenosti s we.trade jsou pozitivní. Co bude dál? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 1, s. 28-29.
  článok

  článok

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Accounting and the Mitigation of the Resource Curse: Exploring the Efficacy of the EU Law Concerning Reports on Payments to Governments in Country-Specific Contexts across the EU : A Report Authored by the Star Collective. 1st Edition. Essex : Association for Accountancy & Business Affairs, 2020. 57 s. Dostupné na : <http://visar.csustan.edu/aaba/Haslamstarcollective2020.pdf> ISBN 978-1-902384-13-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. HALILBEGOVIC, Sanel - ERTEM, Necip. An Explorative Paper on Speculative Approaches to Smart Contracts. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 4, s. 469-480.
  článok

  článok

 5. FICO, Milan. Nástroje na zlepšenie štatistickej inferencie - analýza p-kriviek a ekvivalenčné testovanie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 323-353.
  článok

  článok

 6. FARKAŠOVÁ, Simona. Transparentnosť a verejnosť pri výkone obecnej samosprávy. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 2, s. 15-22.
  článok

  článok

 7. KLÉZL, Vojtěch et al. Vliv zvolených faktorů na výsledek elektronických reverzních aukcí. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 1, s. 62-85 online. APVV-16-0368.
  článok

  článok

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Transparentnosť finančných transakcií v kontexte zákonných povinností. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 326-335 online.
  článok

  článok

 9. KOVÁČ, Branislav. Implementation Status Quo of the BEPS Actions in Slovakia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 301-308 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 10. HBR's 10 Must Reads 2020 : The Definitive Management Ideas of the Year from Harvard Business Review. Boston : Harvard Business Review Press, 2020. 196 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-63369-812-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]