Výsledky vyhľadávania

 1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. SEPA - integrovaný platobný systém. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1335-1583, 2014, roč. 19, č. 9, s. 258-267.
  článok

  článok


 2. Tanec s ohňom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 25. augusta 2011, roč. 21, č. 34, s. 16-17.
  článok

  článok


 3. MIKLOŠÍK, Andrej. [Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 321-323. Recenzia na: Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu / Viera Čihovská a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2940-2.
  článok

  článok


 4. KOLENČÍK, Juraj - KRASŇAN, Miroslav. Európsky menový systém a ERM. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 20101025. ISSN 1336-5878, 2008, roč. 4, č. 2, s. 3-7. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_KE_208.doc>
  článok

  článok


 5. ČIHOVSKÁ, Viera. Ekonomické a sociálno-demografické faktory a determinanty európskeho trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 6, s. 18-35. VEGA 1/0251/08.
  článok

  článok


 6. KITA, Pavol. [Faktory a determinanty podnikateľského prostredia jednotného európskeho trhu]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 6, s. 156-157. Recenzia na: Faktory a determinanty podnikateľského prostredia jednotného európskeho trhu : zborník vedeckých statí / zostavila: Miroslava Loydlová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2717-0.
  článok

  článok


 7. DURČÁKOVÁ, Jaroslava - MANDEL, Martin. Mezinárodní finance. 3. rozšíř. a dopln. vyd. Praha : Management Press, 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. MUSA, Hussam - MUSOVÁ, Zdenka. Komparatívna analýza systémov Target a Target 2. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISSN 1336-8818, 2007, roč. 4, č. 1, s. 54-71.
  článok

  článok


 9. OPRAVILOVÁ, Renata. Aktuální výzvy v oblasti finanční infrastruktury. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1213-4273, 42, roč. 14, č. 10 (2006.
  článok

  článok


 10. KUZMOVÁ, Mária. Európska menová únia a finančné toky v Európskej únii. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o e manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2006. ISSN 1336-5878, 2006, roč. 2, č. 2, s. 29-32. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok