Výsledky vyhľadávania

 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. N. ANANZEH, Izzeddien. Investigating the Efficiency of Financial Markets: Empirical Evidence from MENA Countries. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 1, s. 250-259.
  článok

  článok

 3. Spolupráca s fintechmi nie je samozrejmosťou a práca s dátami už vôbec nie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok

 4. ŠTETKA, Peter. Ekonomické dôsledky porušenia notifikačných povinností bánk pri FX derivátoch. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 53-60 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. DRUGDOVÁ, Barbora. International Risks As Part of Non-life Risks and Commercial Insurance Companies before the Pandemic COVID-19 on the Slovak Republic. In Research and Practice. Сonference Proceedings. Research and Practice : Сonference Proceedings. - Paris : Lardy Publishing House, 2021. ISBN 978-2-5355-4891-7, pp. 53-61.
  článok

  článok

 6. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Aktívne legitimovaný subjekt na podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o spotrebiteľských úveroch v konaní vo veciach dohľadu. In Právne rozpravy on-screen 2. Právne rozpravy on-screen 2 : sekcia verejného práva, zborník z online vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2021. ISBN 978-80-557-1866-8, s. 257-269 online.
  článok

  článok

 7. Tuzemský spotřebitel se kultivuje. Tvrdí finanční arbitr. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 6, s. 26-27.
  článok

  článok

 8. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Dostupné na : <https://businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30> ISSN 1810-4967.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 9. DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína - ČVIRIK, Marián. Spotrebiteľ na finančnom trhu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 13-19 online.
  článok

  článok

 10. Journal of Monetary Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Amsterdam : Elsevier Publishing Comp. 8x ročne. ISSN 0304-3932. Dostupné na : https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-monetary-economics
  časopis

  časopis