Výsledky vyhľadávania

 1. RADOVANOV, Boris - MARCIKIĆ, Aleksandra. Bootstrap Testing of Trading Strategies in Emerging Balkan Stock Markets. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 103-119.
  článok

  článok


 2. PUCHALSKA, Katarzyna. Analysis of Key Success Factors of Companies With Foreign Capital in Selected Markets. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 4, [p. 12-16].
  článok

  článok


 3. HRVOĽOVÁ, Božena. Odhad nákladov kapitálu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 240-250 CD-ROM. VEGA 1/404/16.
  článok

  článok


 4. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha


 5. BRONČEK, Juraj. Ingerencia expanzie čínskej ekonomiky prostredníctvom novej Hodvábnej cesty pri internacionalizácii renminbi. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 35-43. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 6. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 35, prezenčne 4]

 7. HARTMAN, Ondřej. Forex, největší trh v rámci finančního systému. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 6, s. 38-39.
  článok

  článok


 8. SULEJMANI, Dagmar. Vznik kapitálového trhu únie. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [661-667] CD-ROM.
  článok

  článok


 9. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. International business IV : selected readings from international statistics and management. Volume 1. Reviewers: Juraj Sipko, Soňa Supeková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 162 s. [8,67 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-17-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HILL, Charles W.L. International business : competing in the global marketplace. 9th global ed. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013. xxxi, 716 s. ISBN 978-0-07-714065-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]