Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1107  
Vaša otázka: Heslá = "trh poistný"
 1. GROFČÍKOVÁ, Janka - IZÁKOVÁ, Katarína. Finančné hospodárenie slovenských poisťovní: následky COVID-19. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 1336-8818, 2022, roč. 19, č. 1, s. 4-19.
  článok

  článok

 2. DANIELI, Lorenzo - JAKUBÍK, Petr. Early Warning System for the European Insurance Sector. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 3. MITRASEVIĆ, Mirela - PJANIĆ, Miloš - NOVOVIC BURIĆ, Milijana. Relationship Between Insurance Market and Economic Growth in the European Union. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 4, s. 395-420.
  článok

  článok

 4. MÓŽIOVÁ, Darina. Impact of Corona Crisis on Economic Development and the Situation in the Financial Sector of the Insurance Industry. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 338-349 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 5. ONDRUŠKA, Tomáš et al. Riadenie rizík a poisťovníctvo. Recenzenti: Eva Vávrová, Andrea Sikorová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 395 s. [23,3 AH]. KEGA 015EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-402-6. [Počet ex. : 21, z toho voľných 10, prezenčne 3]
 6. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika. Inovácie a nové technológie v oblasti poistenia v EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 459-465. APVV-20-0338, VEGA 1/0466/19, KEGA 017EU-4/2021.
  článok

  článok

 7. Pojistný obzor : odborný časopis českého pojišťovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. PŘEČKOVÁ, Lenka - PALEČKOVÁ, Iveta. The Development of Performance of the Non-Life Czech Insurance Market. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2022. ISSN 1212-415X, 2022, roč. 22, č. 2, s. 50-62.
  článok

  článok

 9. BUDSKÁ, Petra - FLEISCHMANN, Luboš. Vývoj a porovnání konkurence a koncentrace v bankovním a pojistném sektoru v České republice v letech 2007-2019. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 1, s. 3-25.
  článok

  článok

 10. BABENKO-LEVADA, Viktoriia. Development of the Insurance Market in Ukraine and Forecasting its Crises. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 3, s. 385-396.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.